Wydział Farmaceutyczny - Kierunek Farmacja - Opiekunowie lat

Opiekunowie - kierunek Farmacja

I rok - dr Dorota Wójcik-Pastuszka -Katedra i Zakład Chemii Fizycznej i Biofizyki -dorota.wojcik-pastuszka@umw.edu.pl

II rok - dr Beata Tylińska - Katedra i Zakład Chemii Organicznej
i Technologii Leków - beata.tylinska@umw.edu.pl

III rok - dr Dominika Szkatuła - Katedra i Zakład Chemii Leków - dominika.szkatula@umw.edu.pl

IV rok - dr Joanna Pieczyńska - Katedra i Zakład Bromatologii
i Dietetyki - joanna.pieczynska@umw.edu.pl

V rok - dr Arleta Dołowacka -Jóźwiak- Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku -  arleta.dolowacka-jozwiak@umw.edu.pl