Informacja dla studentów rozpoczynających I rok

Informacja dla studentów rozpoczynających I rok

Kandydaci przyjęci na I rok studiów Wydziału Farmaceutycznego (farmacja, analityka medyczna, dietetyka I stopnia i II stopnia)

Uprzejmie informujemy, że kandydaci przyjęci na I rok studiów na Wydziale Farmaceutycznym zobowiązani są poddać się badaniom lekarskim, obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciwko WZW typu B oraz odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej  (pismo Dziekana).

  1. Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy nieodpłatnie wykonywane będą w placówkach wyłonionych w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu (wykaz placówek badających uczniów)
  2. Test z zakresu BHP będzie przeprowadzony zdalnie poprzez platformę internetową. Informację o wyniku testu każdy uczestnik testu otrzyma bezpośrednio po jego zakończeniu. Termin szkolenia BHP: 09-10.10.2023r.

Wszystkie skierowania na badania dostępne są w wirtualnej uczelni w zakładce WYDRUKI I WNIOSKI - wydruki, po rozwinięciu kierunku i naboru.

Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do zapoznania się z:

  1. zarządzeniami Rektora (35/XIII R/2005, 238/XVI R/2020 ze zm., 282/XVI R/2021),
  2. wykazem Zakładów Opieki Zdrowotnej, w których wykonane będą bezpłatnie badania lekarskie  

Opłatę za legitymację w wysokości 22.00 zł  (zgodnie z zarządzeniem 191/XV R/2019 ze zm. Rektora UM z dnia 22 listopada 2019 r.)  należy wnieść na indywidualne konto studenta niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia.  Numer indywidualnego konta studenta dostępny jest w wirtualnej uczelni w zakładce DANE STUDENTA – finanse.

Opłatę należy wnieść na konto o kontekście :

  • Tok studiów-stacjonarne  - dla studentów studiów stacjonarnych,
  • Tok studiów- niestacjonarne – dla studentów studiów niestacjonarnych. Na to samo konto należy też wnosić opłaty za czesne.
Spotkania organizacyjne

Spotkania organizacyjne odbędą się dla:

Farmacji
w dniu 26 września 2023 r. o godzinie 10:00 w sali W1 (I p.) ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

Analityki medycznej
w dniu 26 września 2023 r. o godzinie 12:30 w sali W1 (I p.) ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

Dietetyki I i II stopnia
w dniu 28 września 2023 r. o godzinie 12:00 w sali W1 (I p.) ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław