Wydział Farmaceutyczny - Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich

Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, w dniu 05.10.2021 r. powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu dla kierunku Analityka medyczna.
W skład Komisji wchodzą:

  • dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni - Prodziekan ds. kierunku Analityka medyczna (przewodnicząca)
  • mgr Olga Loska - przedstawiciel Zarządu PTDL o. Wrocław
  • dr Ewa Sawicka - opiekun koła naukowego
  • Julia Kurzynoga - przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
  • Aleksandra Koss - członek Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
  • Bernadetta Nowak - przewodnicząca Samorządu Studentów.