Instytut Chorób Serca - Fakultety

Fakultety realizowane w semestrze zimowym 2022/2023

Diagnostyka elektrokardiograficzna i leczenie zaburzeń rytmu serca

Harmonogram

 1. Środa    12.10.2022          godz. 15:30 – 18:30

Fizjologia układu bodźcoprzewodzącego serca. Patofizjologia zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodzenia. Nieinwazyjne badania diagnostyczne w zaburzeniach rytmu i przewodzenia. Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne. Analiza prawidłowych i nieprawidłowych zapisów EKG -algorytm opisu badania. Analiza przypadków klinicznych -planowanie ścieżki diagnostycznej dla poszczególnych pacjentów. Analiza zapisów wewnątrzsercowych EGM, odniesienie ich do zapisów powierzchniowych.

      2. Środa    19.10.2022          godz. 15:30 – 18:30

Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca –diagnostyka, rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie. Analiza przypadków klinicznych chorych z nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu.

    3. Środa    26.10.2022          godz. 15:30 – 18:30

Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia –diagnostyka, rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie. Analiza przypadków klinicznych chorych z zaburzeniami w obrębie układu bodźcoprzewodzącego.

    4. Środa    02.11.2022          godz. 15:30 – 18:30

Leki antyarytmiczne. Ablacja w leczeniu zaburzeń rytmu serca, systemy nawigacji endokawitarnej. Prezentacja cewników ablacyjnych, omówienie technik ablacyjnych.    

    5. Środa    09.11.2022          godz. 15:30 – 18:30

Stała stymulacja serca, implantowane kardiowertery-defibrylatory, terapia resynchronizująca. Powikłania po inwazyjnych zabiegach elektrofizjologicznych i implantacjach urządzeń. Techniki eksplantacji układów. Prezentacja modelowych układów stymulujących, kontrolai programowanie stymulatora serca, interpretacja stymulacji w EKG. Prezentacja modelowych układów ICD i CRT-D, kontrola i programowanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów, omówienie terapii dostarczanych przez urządzenia wszczepialne

Nowoczesne algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych z przewlekłą i ostrą niewydolnością serca

Harmonogram

 1. Środa            19.10.2022          godz. 15:30-19:15 (5 godzin)

  Przewlekła niewydolność serca. Nietolerancja wysiłku fizycznego u chorych z niewydolnością serca. Ostra niewydolność serca. Wstrząs kardiogenny. Obrzęk płuc. Oporność na diuretyki. Ultrafiltracja.
   
 2. Środa            26.10.2022          godz. 15:30-19:15 (5 godzin)

  Prawokomorowa niewydolność serca. Hiperkinetyczna niewydolność serca. Ciężka niewydolność serca z wyniszczeniem.
   
 3. Środa            09.11.2022          godz. 15:30-19:15 (5 godzin)

  Przezskórne zabiegi u chorych z niewydolnością serca. Zabiegi kardiochirurgiczne u chorych z niewydolnością serca. Inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca i przewodnictwa u chorych z niewydolnością serca.
   
 4. Środa            16.11.2022          godz. 15:30-19:15 (5 godzin)

  Niewydolność serca wtórna do chorób metabolicznych, hormonalnych, genetycznych. Badania kliniczne w niewydolności serca.

Nagłe kardiologiczne stany zagrożenia życia - nowoczesne algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 

Harmonogram

     1. Czwartek            17.11.2022        godz. 15:30 – 18:30

Nagłe zatrzymanie krążenia: algorytmy postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia.

     2. Czwartek            24.11.2022         godz. 15:30 – 18:30

Tachyarytmie i bradyarytmie: zaburzenia rytmu serca, teorie patofizjologiczne, diagnostyka różnicowa, algorytmy postępowania.

     3. Czwartek              01.12.2022         godz. 15:30 – 18:30

Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST i bez uniesienia odcinka ST: algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, koncepcje patofizjologiczne, diagnostyka różnicowa.

     4. Czwartek            08.12.2022         godz. 15:30 – 18:30

Ostra niewydolność serca: wstrząs kardiogenny, prawokomorowa niewydolność serca, hiperkinetyczna niewydolność serca, obrzęk płuc, oporność na diuretyki, ultrafiltracja.

     5. Czwartek              15.12.2022         godz. 15:30 – 18:30

Pilne zabiegi kardiochirurgiczne u chorych w stanie zagrożenia życia. Zatorowość płucna. Powikłania po inwazyjnych zabiegach elektrofizjologicznych i implantacjach urządzeń. Techniki eksplantacji układów. Prezentacja modelowych układów stymulujących, kontrola i programowanie stymulatora serca, interpretacja stymulacji w EKG. Prezentacja modelowych układów ICD i CRT-D, kontrola i programowanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów, omówienie terapii dostarczanych przez urządzenia wszczepialne.

​​​​Leczenie schyłkowej niewydolności serca poprzez zastosowanie mechanicznego wspomagania krążenia i/lub transplantacji serca

 •  Sylabus 2022/2023

 Harmonogram

 1. Wtorek     18.10.2022     godz. 15:15 - 19:00
 2. Wtorek     25.10.2022     godz. 15:15 - 19:00
 3. Wtorek     08.11.2022     godz. 15:15 - 19:00
 4. Wtorek     15.11.2022     godz. 15:15 - 19:00

Podstawy elektrokardiografii w praktyce

 • Sylabus 2022/2023

Harmonogram

 1. Piątek                   14.10.2022          godz. 14:00 – 16:00
 2. Piątek                   21.10.2022          godz. 14:00 – 16:00
 3. Piątek                   28.10.2022          godz. 14:00 – 16:00
 4. Piątek                   04.11.2022          godz. 14:00 – 16:00
 5. Piątek                   18.11.2022          godz. 14:00 – 16:00
 6. Piątek                   25.11.2022          godz. 14:00 – 16:00
 7. Piątek                   02.12.2022          godz. 14:00 – 16:00
 8. Piątek                   09.12.2022          godz. 14:00 – 16:00
 9. Piątek                   16.12.2022          godz. 14:00 – 16:00
 10. Piątek                   13.01.2023          godz. 14:00 – 16:15
 11. Piątek                   20.01.2023          godz. 14:00 – 16:15

Zabiegi przezskórne w obrębie układu sercowo-naczyniowego 

Harmonogram

 1. 08.11.2022 godz. 15:30 - 18:30
 2. 15.11.2022 godz. 15:30 - 18:30
 3. 22.11.2022 godz. 15:30 - 18:30
 4. 29.11.2022 godz. 15:30 - 18:30
 5. 06.12.2022 godz. 15:30 - 18:30
Fakultety realizowane w semestrze letnim 2022/2023

Echokardiografia

 •   Sylabus 2022/2023
 •   Harmonogram

Innovative and emerging approaches in the management of patients with heart diseases (ED)

 • Sylabus 2022/2023
 • Harmonogram