Instytut Chorób Serca - Koła studenckie

Koła studenckie

SKN Chorób Serca (K 168)

Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Robert Zymliński
Przewodnicząca koła naukowego: Adrian Skorupka, Barbara Ponikowska

Charakterystyka koła naukowego:
Działalność Koła opiera się na szkoleniu z zakresu aktualnych strategii leczenia chorób serca, opracowywaniu prac naukowych, które prezentujemy później na konferencjach w całej Polsce oraz wydajemy w formie publikacji. Ponadto dążymy do naukowej współpracy z innymi Kołami zarówno naszej Uczelni, jak i międzyośrodkowej. Oferujemy również możliwość praktycznej nauki przyszłego zawodu poprzez uczestnictwo w dyżurach.

Siedziba: Instytut Chorób Serca, USK ul. Borowska 213
Kontakt: adrian.skorupka@student.umed.wroc.pl
                  barbara.ponikowska@student.umw.edu.pl

 

 

SKN Kardiologii Inwazyjnej (K 112)

Opiekunowie koła naukowego: dr hab. Piotr Kubler
Przewodniczący koła naukowego: Piotr Urda
Z-ca przewodniczącego koła naukowego: Piotr Brzozowski

Charakterystyka koła naukowego
Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu, ich tematem jest kardiologia i kardiologia interwencyjna. Spotkania są prowadzone przez specjalistów z tych dziedzin. Członkowie koła mogą uczestniczyć w pisaniu prac naukowych oraz obserwowaniu zabiegów bezpośrednio w pracowni hemodynamiki.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/groups/463258980417484/

Siedziba: Oddział Kardiologiczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213
Kontakt: piotr.urda@student.umed.wroc.pl