Instytut Chorób Serca - Katedra Kardiologii

Katedra Kardiologii

katedra kardiologii

 

Kierownik
Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch

kontakt: 71 733 11 121.1. Klinika Kardiologii

Kierownik
prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala


Adiunkci

dr hab. Wiktor Kuliczkowski
dr hab. Piotr Kübler
dr hab. Marcin Protasiewicz, prof. uczelni
dr hab. Tomasz Witkowski
dr Krystian Josiak
dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
dr Piotr Niewiński


Asystenci

dr Krzysztof Nowak
dr Stanisław Tubek
dr Wojciech Zimoch
lek. Michał Kosowski
lek. Wojciech Kosowski

 

1.2. Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Kierownik
Dr hab. Robert Zymliński

kontakt: 71 736 42 92

 

Profesor wizytujący
Prof. Marat Fudim

 

Adiunkt
Dr hab. Jan Biegus