Instytut Chorób Serca - Katedra Kardiologii

Katedra Kardiologii

katedra kardiologii

 

Kierownik
Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch

kontakt: 71 733 11 121.1. Klinika Kardiologii

Kierownik
prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala

 

Profesor wizytujący

prof. Jan Belohlavek
dr hab. Mirosław Ferenc

Profesorowie uczelni

dr hab. Piotr Kübler, prof. UMW
dr hab. Wiktor Kuliczkowski, prof. UMW
dr hab. Marcin Protasiewicz, prof. UMW

Adiunkci

dr hab. Tomasz Witkowski
dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
dr Piotr Niewiński

Asystenci

dr Ewa Mroczek
dr Krzysztof Nowak
dr Stanisław Tubek
dr Wojciech Zimoch
dr Michał Kosowski
lek. Wojciech Kosowski

 

1.2. Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Kierownik
dr hab. Robert Zymliński, prof. UMW

kontakt: 71 736 42 50; 71 736 42 92

Profesor uczelni
dr hab. Jan Biegus, prof. UMW

Asystenci
dr Piotr Gajewski
dr Szymon Urban
lek. Mikołaj Błaziak