Instytut Chorób Serca - Koordynatorzy przedmiotów

Koordynatorzy przedmiotów

Wydział Lekarski

- Choroby wewnętrzne VI rok WL – dr Stanisław Tubek

- Choroby wewnętrzne VI rok ED WL – dr Stanisław Tubek

- Choroby wewnętrzne VI rok  PNK WL –prof. dr hab. Andrzej Mysiak

- Choroby wewnętrzne ED VI rok PNK WL – prof. dr hab. Andrzej Mysiak

- Chirurgia VI rok WL - dr Rafał Nowicki

- Chirurgia VI rok ED WL - dr Maciej Rachwalik i dr Rafał Nowicki

- Choroby wewnętrzne V rok WL – dr hab. Piotr Kubler

- Choroby wewnętrzne V rok ED WL – dr hab. Piotr Kubler

- Choroby wewnętrzne IV rok WL - dr Wojciech Zimoch

- Choroby wewnętrzne IV rok ED WL - dr Wojciech Zimoch

- Choroby wewn. (propedeutyka) III rok WL- lek. Magdalena Cielecka

- Choroby wewn. (propedeutyka) III rok ED WL - dr Mateusz Sokolski

- Dietetyka III rok ED WL - lek. Gracjan Iwanek, lek. Mateusz Guzik

- Dietetyka III rok WL - lek. Gracjan Iwanek, lek. Mateusz Guzik

- studenci ERASMUS - lek. Mikołaj Błaziak, lek. Szymon Urban

Wydział Lekarsko-stomatologiczny

- Choroby wewnętrzne IV rok WLS – dr hab. Marta Obremska

- Choroby wewnętrzne IV rok ED WLS – dr hab. Marta Obremska

- Choroby wewnętrzne III rok WLS – lek. Piotr Gajewski

- Choroby wewnętrzne III rok ED WLS – lek. Piotr Gajewski

Wydział Farmaceutyczny 

- Żywienie w chorobach układu krążenia (dietetyka) – lek. Dawid Bednarczyk

Fakultety

- Echokardiografia, dr Ewelina Jasic-Szpak

- Podstawy EKG, dr hab. Tomasz Witkowski

- Nowoczesne algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych z przewlekłą i ostrą NS –  lek. Wojciech Kosowski

- Nagłe kardiologiczne stany zagrożenia życia –  dr hab. Robert Zymliński

- Diagnostyka EKG i leczenie zaburzeń rytmu serca- dr Piotr Niewiński

- Zabiegi przezskórne w obrębie układu sercowo-naczyniowego – lek. Michał Kosowski

-  Nowoczesne, rozwijające się techniki w leczeniu pacjentów z chorobami serca  ED – dr Michał Tkaczyszyn 

- Leczenie schyłkowej niewydolności serca poprzez zastosowanie mechanicznego wspomagania krążenia i/lub transplantacji serca - prof. Michał Zakliczyński