Instytut Chorób Serca - pracownicy

Pracownicy
pracownicy Instytutu

 

Prof. Stefan Anker 
profesor wizytujący, kierownik
Zakład Innowacyjnych Terapii Układu Krążenia
Polska Platforma Medyczna


Prof. Jan Belohlavek
profesor wizytujący
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Dr hab. Jan Biegus, prof. UMW
profesor uczelni, z-ca dyrektora ds. naukowych      
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej 
Polska Platforma Medyczna


Lek. Grzegorz Bielicki
asystent
Klinika Kardiochirurgii


Lek. Mikołaj Błaziak
asystent
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej


Lek. Maciej Bochenek
asystent
Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
Polska Platforma Medyczna


Lek. Magdalena Cielecka
asystent, adiunkt dydaktyczny
Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia


Mgr Aleksandra Erbert
kierownik
Administracja, Biuro Instytutu


Dr hab. Mirosław Ferenc
profesor wizytujący
Klinika Kardiologii 
Polska Platforma Medyczna


Dr Piotr Gajewski
asystent
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej


Dr hab. Anna Goździk
adiunkt
Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
Polska Platforma Medyczna


Dr Jacek Jakubaszko
adiunkt
Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia


Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska
profesor, kierownik
Zakład Kardiologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych
Polska Platforma Medyczna


Lek. Ewelina Jasic-Szpak
asystent
Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego


Prof. dr hab. Marek Jasiński
profesor, kierownik
Klinika Kardiochirurgii
Polska Platforma Medyczna


Mgr Bożena Karolko
specjalista naukowo-techniczny
Administracja, Biuro Instytutu


Dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
adiunkt
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Prof. dr hab. Wojciech Kosmala
profesor, kierownik
Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
Polska Platforma Medyczna


Dr Michał Kosowski
asystent
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Lek. Wojciech Kosowski
asystent
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Dr hab. Piotr Kübler, prof. UMW
profesor uczelni
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna 


Dr hab. Wiktor Kuliczkowski, prof. UMW
profesor uczelni
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Prof. Thomas H. Marwick
profesor wizytujący
Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
Polska Platforma Medyczna


Urszula Morawska
samodzielny technik
Administracja, Biuro Instytutu


Dr Ewa Mroczek
asystent
Klinika Kardiologii


Kareliia Myronenko
młodszy specjalista naukowo-techniczny
Administracja, Biuro Instytutu


Prof. dr hab. Andrzej Mysiak
profesor, z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
Zakład Dydaktyki Kardiologicznej
Polska Platforma Medyczna


Dr Piotr Niewiński
adiunkt
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Dr Krzysztof Nowak
asystent
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Dr Rafał Nowicki
adiunkt, adiunkt dydaktyczny
Klinika Kardiochirurgii
Polska Platforma Medyczna


Dr hab. Marta Obremska
adiunkt
Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
Polska Platforma Medyczna


Prof. Massimo Piepoli
profesor wizytujący, kierownik
Zakład Kardiologii Prewencyjnej
Polska Platforma Medyczna


Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
profesor, dyrektor Instytutu
Instytut Chorób Serca
Polska Platforma Medyczna


Dr hab. Marcin Protasiewicz, prof. UMW
profesor uczelni
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala
profesor, kierownik
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Dr Roman Przybylski
asystent, p.o. kierownika
Katedra Kardiochirurgii i Transplantacji Serca
Polska Platforma Medyczna


Dr Maciej Rachwalik
adiunkt
Klinika Kardiochirurgii
Polska Platforma Medyczna


Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch
profesor, kierownik
Katedra Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Dr Justyna Sokolska
asystent, adiunkt dydaktyczny
Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
Polska Platforma Medyczna


Dr Mateusz Sokolski
adiunkt
Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
Polska Platforma Medyczna


mgr Aleksandra Szyguła
koordynator ds. obsługi procesu dydaktycznego
Administracja, Biuro Instytutu


Dr Michał Tkaczyszyn
asystent, adiunkt dydaktyczny
Zakład Kardiologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych
Polska Platforma Medyczna


Dr Stanisław Tubek
asystent
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Dr Szymon Urban
asystent
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej


Dr hab. Tomasz Witkowski
adiunkt
Klinika Kardiologii


mgr Ilona Wołyńska
samodzielny referent ds. administrowania sprzętem
Administracja, Biuro Instytutu


Prof. dr hab. Michał Zakliczyński
profesor, kierownik
Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
Polska Platforma Medyczna


Dr Wojciech Zimoch
asystent
Klinika Kardiologii
Polska Platforma Medyczna


Dr hab. Robert Zymliński, prof. UMW
profesor uczelni, kierownik
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Polska Platforma Medyczna