Instytut Chorób Serca - Zakład Dydaktyki Kardiologicznej

Zakład Dydaktyki Kardiologicznej

 

zaklad dydaktyki

Kierownik

prof. dr hab. Andrzej Mysiak

 Tel.: +48 71  736 42 01

andrzej.mysiak@umw.edu.pl

 

PROFIL

Zakres działalności Zakładu Dydaktyki Kardiologicznej Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obejmuje realizację projektów rozwoju i wdrażania nowatorskich form edukacji w obszarze diagnostyki, prewencji i leczenia chorób układu krążenia w dydaktyce przed- i podyplomowej.

Tradycyjna edukacja nie zawsze stwarza możliwość rutynowego zapoznania wszystkich studiujących medycynę z dynamicznym przebiegiem schorzeń wymagających podejmowania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych pod presją czasu. Wynika to z braku możliwości zapewnienia w jednostkach klinicznych jednoczesnej hospitalizacji kompletnej i stałej grupy chorych z pełnym spektrum schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych jest rozwiązaniem zbliżającym dydaktykę, opartą o interaktywną rzeczywistość rozszerzoną, do realnych sytuacji medycznych, przy pełnym bezpieczeństwie następstw wynikających z interaktywnej partycypacji szkolonych. Należy także podkreślić, że wirtualne scenariusze mogą dotyczyć  procesów zachodzących w bardzo trudnych, ekstremalnych i nietypowych warunkach.

Zastosowanie tego rodzaju narzędzi dydaktycznych powinno pozwolić na ewaluację nie tylko w obszarze wiedzy teoretycznej studiujących, ale także sprawdzenie w bezpieczny sposób uzyskania pożądanych umiejętności w zakresie podejmowania optymalnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych w wysymulowanych, charakteryzowanych szczegółowymi parametrami, sytuacjach medycznych związanych z kardiologią. Wdrożenie omawianego finalnego projektu w perspektywie czasowej pozwoli na bardziej skuteczne przygotowanie studentów i lekarzy do wykonywania zawodu.

  Wśród korzyści wynikających z wdrożenia programów opartych o określone wyżej założenia należy wymienić upraktycznienie procesu kształcenia w medycynie, większą skuteczność kształcenia, wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, możliwość zwiększenia liczby kształcących się studentów, unowocześnienie programów edukacyjnych, a także uatrakcyjnienie studiów.

Realizacja tego typu zamierzenia wymaga współdziałania interdyscyplinarnego przy tworzeniu wyjściowych wielokryterialnych modeli sytuacji medycznych, z uwzględnieniem aksjomatyzacji opisu generowanych zdarzeń i możliwości wykorzystania heurystyk. Pozwali to na sformalizowanie atrybutów medycznych i generowanie wielowymiarowej rozszerzonej rzeczywistości dla potrzeb symulowania działań medycznych.

Celem realizowanych obecnie projektów jest określanie podstaw medycznych oraz budowanie wielowymiarowych modeli decyzyjnych - odnoszonych do postępowania diagnostycznego i terapeutycznego dostosowanego do dalszego tworzenia innowacyjnego wirtualnego narzędzia symulacyjnego.

 

Tematyka badań naukowych :

Modele postępowania decyzyjnego i ich wykorzystanie w ramach interaktywnych narzędzi symulacyjnych tworzonych  dla potrzeb kształcenia  w kardiologii

 

Zespół naukowo-badawczy:

prof. dr hab. n.med. Andrzej Mysiak - kierownik

 

PROJEKT

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Źródło finansowania

Kwota

Realizowany w latach

Wielokryterialny model postępowania decyzyjnego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, jako podstawa tworzenia interaktywnego narzędzia symulującego dla potrzeb kształcenia, opartego o technologie informatyczne i rzeczywistość wirtualną

Andrzej Mysiak

subwencja

120 000

2022 - 2023

PUBLIKACJE

The links between cardiovascular diseases and Alzheimer's disease. [AUT. KORESP.] JERZY LESZEK, [AUT.] ELIZAVETA V. MIKHAYLENKO, DMITRII M. BELOUSOV, EFROSINI KOUTSOURAKI, KATARZYNA SZCZECHOWIAK, MAŁGORZATA KOBUSIAK-PROKOPOWICZ, ANDRZEJ MYSIAK, BRENO SATLER DINIZ, SIVA G. SOMASUNDARAM, CECIL E. KIRKLAND, [AUT. KORESP.] GJUMRAKCH ALIEV. Curr.Neuropharmacol. 2021 Vol.19 no.2 s.152-169. DOI: 10.2174/1570159X18666200729093724

The influence of acute coronary syndrome on levels of clopidogrel active metabolite and platelet inhibition in patients with and without CYP2C19*2(681 G>A),*3(636 G>A) and ABCB1(C3435C> T) gene polymorphisms. [AUT. KORESP.] TOMASZ WÓJCIK, [AUT.] BOŻENA KAROLKO, JERZY WIŚNIEWSKI, ANDRZEJ MYSIAK, KRZYSZTOF ŚCIBORSKI, GRZEGORZ ONISK, ARLETA LEBIODA, ANNA JONKISZ, MARCIN PROTASIEWICZ. Adv.Interv.Cardiol. 2021 Vol.17 no.2 s.179-186, ryc., tab., bibliogr. 39 poz., summ. DOI: 10.5114/aic.2021.106894

Simultaneous placement of leadless pacemaker and dialysis catheter in patient with exhausted vasculature. [AUT. KORESP.] DAWID BEDNARCZYK, [AUT.] WIKTOR KULICZKOWSKI, KRZYSZTOF LETACHOWICZ, MARCIN DZIDOWSKI, TOMASZ WITKOWSKI, MAGDALENA KRAJEWSKA, MARIUSZ KUSZTAL, ANDRZEJ MYSIAK, KRZYSZTOF ŚCIBORSKI, PRZEMYSŁAW MITKOWSKI. J.Vasc.Access 2021 Vol.22 no.1 s.147-150, ryc., bibliogr. 11 poz., summ. DOI: 10.1177/1129729819894085

Platelet reactivity and response to aspirin and clopidogrel in patients with platelet count disorders. [AUT. KORESP.] WIKTOR KULICZKOWSKI, [AUT.] EWA ŻURAWSKA-PŁAKSEJ, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, MAGDALENA CIELECKA-PRYNDA, BOŻENA KAROLKO, JAKUB DĘBSKI, KONRAD KAAZ, MARCIN PROTASIEWICZ, IWONA PRAJS, ANDRZEJ MYSIAK, TOMASZ WRÓBEL, LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ. Cardiol.Res.Pract. 2021 Vol.2021 art.6637799 [7 s.], ryc., tab., bibliogr. 22 poz., summ. DOI: 10.1155/2021/6637799

Original and generic clopidogrel: a comparison of antiplatelet effects and active metabolite concentrations in patients without polymorphisms in the ABCB1 gene and the allele variants CYPC19*2 and *3. [AUT. KORESP.] TOMASZ WÓJCIK, [AUT.] PAWEŁ SZYMKIEWICZ, KRZYSZTOF ŚCIBORSKI, MARCELI ŁUKASZEWSKI, GRZEGORZ ONISK, ANDRZEJ MYSIAK, ANDRZEJ GAMIAN, JERZY WIŚNIEWSKI, TADEUSZ DOBOSZ, ARLETA LEBIODA, ANNA JONKISZ, MARCIN PROTASIEWICZ. Adv.Clin.Exp.Med. 2021 Vol.30 no.5 s.485-489, ryc., tab., bibliogr. 20 poz., summ. DOI: 10.17219/acem/133811

Response to antiplatelet therapy in patients undergoing invasive treatment due to acute coronary syndrome complicated by cardiogenic shock. [AUT. KORESP.] WIKTOR KULICZKOWSKI, [AUT.] MAGDALENA CIELECKA-PRYNDA, BOŻENA KAROLKO, KONRAD KAAZ, BARBARA ADAMIK, DAWID BEDNARCZYK, MAŁGORZATA KOBUSIAK-PROKOPOWICZ, ANDRZEJ MYSIAK. Adv.Interv.Cardiol. 2020 Vol.16 no.4 s.418-421, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., summ. DOI: 10.5114/aic.2020.101766

Platelet polyphosphate level is elevated in patients with chronic primary thrombocytopenia: a preliminary study. [AUT. KORESP.] EWA ŻURAWSKA-PŁAKSEJ, [AUT.] WIKTOR KULICZKOWSKI, BOŻENA KAROLKO, MAGDALENA CIELECKA-PRYNDA, JAKUB DĘBSKI, KONRAD KAAZ, ANDRZEJ MYSIAK, TOMASZ WRÓBEL, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ. Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29 no.9 s.1051-1056, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., summ. DOI: 10.17219/acem/125430

Blood platelet count at hospital admission impacts long-term mortality in patients with acute coronary syndrome. [AUT.] A[RTUR] MAŁYSZCZAK, A[GATA] ŁUKAWSKA, I. DYLĄG, W. LIS, A[NDRZEJ] MYSIAK, W[IKTOR] KULICZKOWSKI. Cardiology 2020 Vol.145 no.3 s.148-154, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., summ. DOI: 10.1159/000505640

Usefulness of myocardial work measurement in the assessment of left ventricular systolic reserve response to spironolactone in heart failure with preserved ejection fraction. [AUT.] MONIKA PRZEWŁOCKA-KOSMALA, THOMAS H. MARWICK, ANDRZEJ MYSIAK, WOJCIECH KOSOWSKI, WOJCIECH KOSMALA. Eur.Heart J.Cardiovasc.Imag. 2019 Vol.20 no.10 s.1138-1146, ryc., tab., bibliogr. 27 poz., summ. DOI: 10.1093/ehjci/jez027

Parameters of oxidative and inflammatory status in a three-month observation of patients with acute myocardial infarction undergoing coronary angioplasty - a preliminary study. [AUT.] EWA ŻURAWSKA-PŁAKSEJ, SYLWIA PŁACZKOWSKA, LILLA PAWLIK-SOBECKA, HANNA CZAPOR-IRZABEK, ANETA STACHURSKA, ANDRZEJ MYSIAK, TADEUSZ SEBZDA, JAKUB GBUREK, AGNIESZKA PIWOWAR. Medicina 2019 Vol.55 no.9 art.585 [12 s.], ryc., tab., bibliogr. 44 poz., summ. DOI: 10.3390/medicina55090585

Münchausen syndrome as an unusual cause of pseudo-resistant hypertension: a case report. [AUT.] MAŁGORZATA KOBUSIAK-PROKOPOWICZ, ANNA MARCINIAK, BOGDAN TOKARCZYK, MARIA KAŁA, JERZY LESZEK, ANDRZEJ MYSIAK. Open Med. 2019 Vol.14 s.792-796, tab., bibliogr. 18 poz., summ. DOI: 10.1515/med-2019-0094

Does arterial hypertension affect plasma levels of matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in patients with stable coronary artery disease? A preliminary study. [AUT.] WIKTOR KULICZKOWSKI, MARTA BANASZKIEWICZ, ANDRZEJ MYSIAK, GRZEGORZ MAKAŚ, IWONA BIL-LULA. Cardiol.Res.Pract. 2019 Vol.2019 art.6921315 [8 s.], ryc., tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.1155/2019/6921315

Distribution of polymorphisms in the CYP2C19 and ABCB1 genes among patients with acute coronary syndrome in Lower Silesian population. [AUT.] TOMASZ WÓJCIK, PAWEŁ SZYMKIEWICZ, JERZY WIŚNIEWSKI, ARLETA LEBIODA, ANNA JONKISZ, ANDRZEJ GAMIAN, WIKTOR KULICZKOWSKI, KRZYSZTOF ŚCIBORSKI, ANDRZEJ MYSIAK, MARCIN PROTASIEWICZ. Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.12 s.1621-1626, ryc., tab., bibliogr. 23 poz., summ. DOI: 10.17219/acem/110322

The evaluation of the aortic annulus displacement during cardiac cycle using magnetic resonance imaging. [AUT.] TOMASZ PŁONEK, MIKOŁAJ BEREZOWSKI, JACEK KURCZ, PRZEMYSŁAW PODGÓRSKI, MAREK SĄSIADEK, BARTOSZ RYLSKI, ANDRZEJ MYSIAK, MAREK JASIŃSKI. BMC Cardiovasc.Disord. 2018 Vol.18 art.154 [6 s.], ryc., bibliogr. 21 poz., summ. DOI: 10.1186/s12872-018-0891-4

Renal artery denervation due to refractory hypertension in a patient after kidney transplantation - 3 years of observation: a case report. [AUT.] A[GNIESZKA] SAS, M[ARCIN] PROTASIEWICZ, J[ACEK] KURCZ, M[ACIEJ] PODGÓRSKI, A[NDRZEJ] MYSIAK, K[ATARZYNA] NOWAŃSKA, M[ARIAN] KLINGER, M[IROSŁAW] BANASIK. Transplant.Proc. 2018 Vol.50 no.10 s.3946-3949, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., summ. DOI: 10.1016/j.transproceed.2018.03.023

Plasma YKL-40 levels correlate with the severity of coronary atherosclerosis assessed with the SYNTAX score. [AUT.] KRZYSZTOF ŚCIBORSKI, WIKTOR KULICZKOWSKI, BOŻENA KAROLKO, DAWID BEDNARCZYK, MARCIN PROTASIEWICZ, ANDRZEJ MYSIAK, MARTA NEGRUSZ-KAWECKA. Pol.Arch.Med.Wewn. 2018 T.128 nr 11 s.644-648, ryc., tab., bibliogr. 37 poz., summ. DOI: 10.20452/pamw.4345

MMP-2 and TIMP-2 in patients with heart failure and chronic kidney disease. [AUT.] MAŁGORZATA KOBUSIAK-PROKOPOWICZ, JUSTYNA KRZYSZTOFIK, KONRAD KAAZ, BEATA JOŁDA-MYDŁOWSKA, ANDRZEJ MYSIAK. Open Med. 2018 Vol.13 no.1 s.237-246, tab., bibliogr. 38 poz., summ. DOI: 10.1515/med-2018-0037

Determinants of the beneficial effect of mineralocorticoid receptor antagonism on exercise capacity in heart failure with reduced ejection fraction. [AUT.] RAFAŁ DANKOWSKI, TOMASZ KOTWICA, ANDRZEJ SZYSZKA, MONIKA PRZEWŁOCKA-KOSMALA, WIOLETTA SACHARCZUK, BOŻENA KAROLKO, MAŁGORZATA KOBUSIAK-PROKOPOWICZ, ANDRZEJ MYSIAK, WOJCIECH KOSMALA. Kardiol.Pol. 2018 Vol.76 no.9 s.1327-1335, ryc., tab., bibliogr. 24 poz., summ. DOI: 10.5603/KP.a2018.0128

Association of abnormal left ventricular functional reserve with outcome in heart failure with preserved ejection fraction. [AUT.] WOJCIECH KOSMALA, MONIKA PRZEWŁOCKA-KOSMALA, ALEKSANDRA ROJEK, ANDRZEJ MYSIAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI, THOMAS H. MARWICK. JACC Cardiovasc.Imag. 2018 Vol.11 no.12 s.1737-1746. DOI: 10.1016/j.jcmg.2017.07.028

MMP-2, MMP-9, and TIMP-4 and response to aspirin in diabetic and nondiabetic patients with stable coronary artery disease: a pilot study. [AUT.] WIKTOR KULICZKOWSKI, MAREK RADOMSKI, MARIUSZ GĄSIOR, JOANNA URBANIAK, JACEK KACZMARSKI, ANDRZEJ MYSIAK, MARTA NEGRUSZ-KAWECKA, IWONA BIL-LULA. BioMed Res.Int. 2017 Vol.2017 art.9352015 [12 s.], ryc., tab., bibliogr. 58 poz., summ. DOI: 10.1155/2017/9352015

Characteristics of chaotic processes in electrocardiographically identified ventricular arrhythmia. [AUT.] ANDRZEJ MYSIAK, MAŁGORZATA KOBUSIAK-PROKOPOWICZ, KONRAD KAAZ, KAMILA JARCZEWSKA, WOJCIECH GLABISZ. Cardiol.J. 2017 Vol.24 no.2 s.151-158, ryc., bibliogr. 21 poz., summ. DOI: 10.5603/CJ.a2016.0088

Renal artery denervation in patient after heart and kidney transplantation with refractory hypertension. [AUT.] M[ARCIN] PROTASIEWICZ, M[IROSŁAW] BANASIK, J[ACEK] KURCZ, M[ACIEJ] PODGÓRSKI, M. ZEMBALA, M[ICHAŁ] ZAKLICZYŃSKI, A[NDRZEJ] MYSIAK, M[ARIA] BORATYŃSKA, M[ARIAN] KLINGER. Transplant.Proc. 2016 Vol.48 no.5 s.1858-1860, ryc., bibliogr. 9 poz., summ, 12th Congress of the Polish Transplantation Society. Gdańsk (Poland), 2-5 September 2015. DOI: 10.1016/j.transproceed.2016.01.043

Effect of aldosterone antagonism on exercise tolerance in heart hailure with preserved ejection fraction. [AUT.] WOJCIECH KOSMALA, ALEKSANDRA ROJEK, MONIKA PRZEWŁOCKA-KOSMALA, LEAH WRIGHT, ANDRZEJ MYSIAK, THOMAS H. MARWICK. J.Am.Coll.Cardiol. 2016 Vol.68 no.17 s.1823-1834, ryc., tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.1016/j.jacc.2016.07.763

Contributions of nondiastolic factors to exercise intolerance in heart failure with preserved ejection fraction. [AUT.] WOJCIECH KOSMALA, ALEKSANDRA ROJEK, MONIKA PRZEWŁOCKA-KOSMALA, ANDRZEJ MYSIAK, BOŻENA KAROLKO, THOMAS H. MARWICK. J.Am.Coll.Cardiol. 2016 Vol.67 no.6 s.659-670, ryc., tab., bibliogr. 37 poz., summ. DOI: 10.1016/j.jacc.2015.10.096

A suicide attempt by intoxication with Taxus baccata leaves and ultra-fast liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry, analysis of patient serum and different plant samples: case report. [AUT.] MAŁGORZATA KOBUSIAK-PROKOPOWICZ, ANNA MARCINIAK, SYLWESTER ŚLUSARCZYK, KRZYSZTOF ŚCIBORSKI, ANETA STACHURSKA, ANDRZEJ MYSIAK, ADAM MATKOWSKI. BMC Pharmacol.Toxicol. 2016 Vol.17 art.41 [8 s.], ryc., tab., bibliogr. 20 poz., summ. DOI: 10.1186/s40360-016-0078-5

Kidney microcirculation response to adenosine stimulation in renal artery stenosis. [AUT.] MARCIN PROTASIEWICZ, KAROL POCZĄTEK, MACIEJ PODGÓRSKI, RAFAŁ PORĘBA, ARKADIUSZ DERKACZ, KATARZYNA GOSŁAWSKA, WIESŁAWA KWIATKOWSKA, GRZEGORZ MAZUR, ANDRZEJ MYSIAK, ANDRZEJ JANUSZEWICZ. Blood Pressure 2015 Vol.24 no.5 s.293-297, ryc., tab., bibliogr. 21 poz., summ. DOI: 10.3109/08037051.2015.1053205

Expression of proinflammatory factors, proangiogenic factors and endostatin in patients with heart failure and different grades of collateral circulation development. [AUT.] MAŁGORZATA KOBUSIAK-PROKOPOWICZ, BEATA JOŁDA-MYDŁOWSKA, TOMASZ GRZEBIENIAK, KAROL POCZĄTEK, ANDRZEJ MYSIAK. Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.6 s.987-994, tab., bibliogr. 30 poz., summ. DOI: 10.17219/acem/33811

Comparison of the renal hyperemic effects of papaverine and dopamine in patients with renal artery stenosis. [AUT.] MARCIN PROTASIEWICZ, KAROL POCZĄTEK, RAFAŁ PORĘBA, ARKADIUSZ DERKACZ, MACIEJ PODGÓRSKI, KATARZYNA GOSŁAWSKA, ANNA SZYMAŃSKA-CHABOWSKA, GRZEGORZ MAZUR, ANDRZEJ MYSIAK, ADAM WITKOWSKI. J.Am.Soc.Hypertens. 2015 Vol.9 no.1 s.9-14, ryc., tab., bibliogr. 15 poz., summ. DOI: 10.1016/j.jash.2014.10.004

Biventricular response of the heart to endurance exercise training in previously untrained subjects. [AUT.] ALEKSANDRA ROJEK, DARIUSZ BIAŁY, MONIKA PRZEWŁOCKA-KOSMALA, MARTA NEGRUSZ-KAWECKA, ANDRZEJ MYSIAK, WOJCIECH KOSMALA. Echocardiography 2015 Vol.32 no.5 s.779-786, tab., bibliogr. 35 poz., summ. DOI: 10.1111/echo.12737

Successful renal artery denervation in a renal transplant recipient with refractory hypertension. [AUT.] MARCIN PROTASIEWICZ, KAROL POCZĄTEK, MIROSŁAW BANASIK, RAFAŁ PORĘBA, MACIEJ PODGÓRSKI, JACEK KURCZ, ANDRZEJ MYSIAK, MARIAN KLINGER, MARIA BORATYŃSKA. Am.J.Hypertens. 2014 Vol.27 no.7 s.982-984, bibliogr. 13 poz. DOI: 10.1093/ajh/hpt291