Instytut Chorób Serca - Pracownicy naukowi

Wykaz pracowników naukowych w kolejności alfabetycznej

Prof. Stefan Anker 
profesor wizytujący, kierownik
Zakład Innowacyjnych Terapii Układu Krążenia


Dr hab. Jan Biegus 
adiunkt, z-ca dyrektora ds. naukowych      
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej 
https://orcid.org/0000-0001-9977-7722


Lek. Maciej Bochenek
asystent
Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
https://orcid.org/0000-0003-0338-6482


Lek. Marcin Drozd
asystent
Zakład Kardiologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych
https://orcid.org/0000-0003-3790-3345


Prof. Marat Fudim
profesor wizytujący 
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej


Dr hab. Anna Goździk
adiunkt
Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
https://orcid.org/0000-0002-8182-5586


Dr Jacek Jakubaszko
adiunkt
Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
https://orcid.org/0000-0002-1395-4837


Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska
profesor, kierownik
Zakład Kardiologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych
https://orcid.org/0000-0002-9202-432X


Prof. dr hab. Marek Jasiński
profesor, kierownik
Klinika Kardiochirurgii
https://orcid.org/0000-0002-9989-7748


Dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
adiunkt
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0001-5718-5702


Prof. dr hab. Wojciech Kosmala
profesor, kierownik
Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
https://orcid.org/0000-0003-3807-8201


Lek. Michał Kosowski
asystent
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0001-8911-5303


Lek. Wojciech Kosowski
asystent
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0003-2637-8530


Dr hab. Piotr Kübler
adiunkt
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0003-2645-0475


Dr hab. Wiktor Kuliczkowski
adiunkt
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0001-6284-0820


Prof. dr hab. Andrzej Mysiak
profesor, z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
Zakład Dydaktyki Kardiologicznej
https://orcid.org/0000-0002-4728-2565


Dr Piotr Niewiński
adiunkt
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0001-8148-071X


Dr Krzysztof Nowak
asystent
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0001-9078-0087


Dr Rafał Nowicki
adiunkt, adiunkt dydaktyczny
Klinika Kardiochirurgii
https://orcid.org/0000-0002-3256-552X


Dr hab. Marta Obremska
adiunkt
Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
https://orcid.org/0000-0003-1937-1891


Prof. Massimo Piepoli
profesor wizytujący, kierownik
Zakład Kardiologii Prewencyjnej
https://orcid.org/0000-0003-1124-234X


Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
profesor, dyrektor Instytutu
Instytut Chorób Serca
https://orcid.org/0000-0002-3391-7064


Dr hab. Marcin Protasiewicz
profesor uczelni
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0003-0253-0585


Prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala
profesor, kierownik
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0002-4054-6521


Dr Roman Przybylski
asystent, p.o. kierownika
Katedra Kardiochirurgii i Transplantacji Serca
https://orcid.org/0000-0003-2399-5111


Dr Maciej Rachwalik
adiunkt
Klinika Kardiochirurgii


Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch
profesor, kierownik
Katedra Kardiologii
https://orcid.org/0000-0002-1699-739X


Dr Justyna Sokolska
asystent, adiunkt dydaktyczny
Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
https://orcid.org/0000-0002-4759-5879


Dr Mateusz Sokolski
adiunkt
Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
https://orcid.org/0000-0001-9925-3566


Dr Michał Tkaczyszyn
asystent, adiunkt dydaktyczny
Zakład Kardiologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych
https://orcid.org/0000-0001-5426-5432


Prof. Carsten Tschoepe
profesor wizytujący
Klinika Transplantacji Seca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia


Dr Stanisław Tubek
asystent
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0002-0059-5150


Prof. dr hab. Michał Zakliczyński
profesor, kierownik
Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
https://orcid.org/0000-0002-5730-019X


Dr Wojciech Zimoch
asystent
Klinika Kardiologii
https://orcid.org/0000-0003-4693-491X


Dr hab. Robert Zymliński
adiunkt, kierownik
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
https://orcid.org/0000-0003-1483-7381