Instytut Chorób Serca - Administracja

Administracja

Biuro Instytutu Chorób Serca

Wydział Lekarski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

tel. 71 733 11 12

 

Biuro Instytutu

 

Kierownik Biura

mgr Aleksandra Erbert

tel. 71 733 11 12

e-mail: aleksandra.erbert@umw.edu.pl

budynek H (główny) pokój 3.46

 

Sekcja ds. dydaktycznych

mgr Aleksandra Szyguła

tel. 71 736 42 36

e-mail: aleksandra.szygula@umw.edu.pl

 

Sekcja ds. rejestrów

Urszula Morawska

tel. 71 736 42 37

e-mail: urszula.morawska@umw.edu.pl

 

Sekcja ds. zakupów i eksploatacji

mgr Ilona Wołyńska

tel. 71 736 41 00

e-mail: ilona.wolynska@umw.edu.pl

Sekcja ds. naukowych

mgr Aleksandra Erbert

(projekty naukowe, subwencja)

tel. 71 733 11 12

e-mail: aleksandra.erbert@umw.edu.pl

budynek H (główny) pokój 3.46

 

mgr Bożena Karolko

(badania laboratoryjne, mat. laboratoryjne, odczynniki)

tel. 71 736 42 70

e-mail: bozena.karolko@umw.edu.pl

 

Kareliia Myronenko

(pobieranie i archiwizowanie mat. biologicznego,

pacjenci i bazy danych)

tel. 71 736 42 70

e-mail: kareliia.myronenko@umw.edu.pl