Instytut Chorób Serca - Koła studenckie

Koła studenckie

SKN Chorób Serca (K 168)

Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Robert Zymliński, prof. UMW
Przewodnicząca koła naukowego: Julia Soczyńska

Charakterystyka koła naukowego:
Działalność Koła opiera się na szkoleniu z zakresu aktualnych strategii leczenia chorób serca, opracowywaniu prac naukowych, które prezentujemy później na konferencjach w całej Polsce oraz wydajemy w formie publikacji. Ponadto dążymy do naukowej współpracy z innymi Kołami zarówno naszej Uczelni, jak i międzyośrodkowej. Oferujemy również możliwość praktycznej nauki przyszłego zawodu poprzez uczestnictwo w dyżurach.

Siedziba: Instytut Chorób Serca, USK ul. Borowska 213
Kontakt: julia.soczynska@student.um.edu.pl

 

 

SKN Kardiologii Inwazyjnej (K 112)

Opiekunowie koła naukowego: prof. dr hab. Krzysztof Reczuchdr hab. Piotr Kubler, prof. UMW
Przewodniczący koła naukowego: Kamila Florek
Z-ca Przewodniczącego: Michał Błaszkiewicz

Charakterystyka koła naukowego
Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu, ich tematem jest kardiologia i kardiologia interwencyjna. Spotkania są prowadzone przez specjalistów z tych dziedzin. Członkowie koła mogą uczestniczyć w pisaniu prac naukowych oraz obserwowaniu zabiegów bezpośrednio w pracowni hemodynamiki.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/groups/463258980417484/

Siedziba: Oddział Kardiologiczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213
Kontakt: kamila.florek@student.umw.edu.pl; michal.blaszkiewicz@student.umw.edu.pl

 

 

SKN Echokardiografii (226)

Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Marta Obremska
Przewodniczący koła naukowego: Michał Błaszkiewicz
Wice-przewodnicząca koła naukowego: Bernadetta Nowak

Charakterystyka koła naukowego:
SKN echokardiografii skupia studentów zainteresowanych tematyką obrazowania układu sercowo naczyniowego, chcących poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności w dziedzinie echokardiografii. Nasza działalność ukierunkowana jest w szczególności na pracę naukową. Członkowie mają możliwość przygotowywania prac na konferencje echokardiograficzne jak i pisania artykułów publikowanych w czasopismach naukowych. Spotkania koła odbywają się cyklicznie i skupiają się na wspólnym tworzeniu projektów realizowanych w ramach koła. Studenci zainteresowani dołączeniem do koła proszeni są o bezpośredni kontakt mailowy.


Siedziba: Instytut Chorób Serca, USK ul. Borowska 213
Kontakt: michal.blaszkiewicz@student.umw.edu.pl
bernadetta.nowak@student.umw.edu.pl

 

 

SKN International Students Cardiology Association (179)

Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Robert Zymliński, prof. UMW
Przewodnicząca koła naukowego: Max Meinert

Charakterystyka koła naukowego:
Działalność Koła opiera się na szkoleniu z zakresu aktualnych strategii leczenia chorób serca, opracowywaniu prac naukowych, które prezentujemy później na konferencjach w całej Polsce oraz wydajemy w formie publikacji. Ponadto dążymy do naukowej współpracy z innymi Kołami zarówno naszej Uczelni, jak i międzyośrodkowej. Oferujemy również możliwość praktycznej nauki przyszłego zawodu poprzez uczestnictwo w dyżurach.

Siedziba: Instytut Chorób Serca, USK ul. Borowska 213
Kontakt: 

 

 

SKN Transplantologii i Zaawansowanych Terapii Niewydolności Serca (211)

Opiekun koła naukowego: prof. dr hab. Michał Zakliczyński, dr Mateusz Sokolski
Przewodniczący koła naukowego: Dominik Krupka


Charakterystyka koła naukowego:

SKN Transplantologii i Zaawansowanych Terapii Niewydolności Serca zajmuje się szeroko pojętą tematyką niewydolności serca. Głównym aspektem pracy koła jest działalność naukowa pod postacią publikacji i wystąpień na konferencjach związanych m.in. z przebiegiem choroby, leczeniem i jego efektami u pacjentów poddanym zabiegom wszczepienia LVAD, transplantacji serca albo zmagających się ze wstrząsem kardiogennym. Oprócz powyższych działań nie zapominamy także o doskonaleniu umiejętności praktycznych pracy lekarza poprzez możliwość współuczestnictwa w dyżurach lekarskich, czy też pogłębianie wiedzy z kardiologii na spotkaniach koła.

Siedziba: Instytut Chorób Serca, USK ul. Borowska 213
Kontakt: dominik.krupka@student.umw.edu.pl; mateusz.sokolski@umw.edu.pl