Instytut Chorób Serca - Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego

Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
zespol kosmali

 

Kierownik

prof. dr hab. Wojciech Kosmala

e-mail: wojciech.kosmala@umw.edu.pl

tel. 71 736 42 20

 

Profesor wizytujący

Prof. Thomas H. Marwick

 

Adiunkt

dr hab. Anna Goździk

e-mail: anna.gozdzik@umw.edu.pl

tel. 71 736 41 57

 

dr hab. Marta Obremska

e-mail: marta.obremska@umw.edu.pl

tel. 71 736 41 57

 

dr Justyna Sokolska

e-mail: justyna.sokolska@umw.edu.pl

tel. 71 733 15 94

 

Asystent

lek. Ewelina Jasic-Szpak

e-mail: ewelina.jasic-szpak@umw.edu.pl

tel. 71 736 42 66

 

Profil naukowy Zakładu Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego

Działania naukowe Zakładu opierają się na integracji trzech podstawowych technik obrazowych: echokardiografii, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej serca. Zakład dysponuje najnowocześniejszym sprzętem obrazowym, w tym echokardiografem Vivid e95, aparatem do rezonansu magnetycznego Magnetom Sola i aparatem do tomografii komputerowej Revolution Apex. Prowadzone w Zakładzie badania łączą w sobie aspekty zarówno wzbogacania wiedzy patofizjologicznej, jak i udoskonalania strategii diagnostycznych i prognostycznych w chorobach układu sercowo-naczyniowego.

Główne kierunki zastosowań technik obrazowych w działaniach naukowych obejmują ocenę funkcji komór i przedsionków serca, w tym w oparciu o pomiar odkształcenia i pracy mięśnia sercowego, badania rezerwy czynnościowej i odpowiedzi serca na obciążenie, ocenę charakterystyki morfologicznej mięśnia sercowego, ocenę rezerwy wieńcowej, ocenę perfuzji mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych. Szczególne miejsce w naszym warsztacie naukowym zajmują badania obrazowe w trakcie wysiłku fizycznego lub aplikacji czynnika farmakologicznego, które pozwalają na ocenę funkcji serca w sytuacjach zwiększonego obciążenia. Oprócz niewątpliwej przydatności klinicznej, tego typu podejście rozszerza spektrum uzyskanych informacji o znaczeniu naukowym. Ważnym aspektem prowadzonych badań jest weryfikacja adekwatności parametrów z obrazowania w oparciu o bezpośrednie inwazyjne pomiary hemodynamiczne.

Mottem, które towarzyszy naszym działaniom jest przekładanie wyników badań naukowych na narzędzia użyteczne w praktyce klinicznej, przynoszące wymierne korzyści dla chorych.

 

Tematy badań naukowych dotyczą m. in.:

-oceny progresji niewydolności serca od stadium bezobjawowego do stadium jawnego klinicznie

-fenotypowania niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF)

-badania mechanizmów leżących u podstaw upośledzonej tolerancji wysiłku w HFpEF

-poprawy algorytmów prognostycznych u chorych z zaostrzeniem niewydolności serca

-oceny czynników determinujących kliniczny i prognostyczny efekt zabiegów na zastawce aortalnej, mitralnej i trójdzielnej

-oceny czynników determinujących przebieg kliniczny po przeszczepie serca

-oceny diagnostycznej i prognostycznej w nadciśnieniu płucnym

-oceny wewnątrznaczyniowych profili ciśnienia tętniczego i ich wpływu na rokowanie

 

 

Projekty naukowe

Tytuł projektu

Kierownik

Finansowanie

Lata realizacji

Nadciśnieniowa odpowiedź na umiarkowane obciążenie wysiłkiem fizycznym a wzrost ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych i obniżenia tolerancji wysiłku

Wojciech Kosmala

NCN OPUS.C150.19.001

2019-2022

Rola rezerwy perfuzji mięśni szkieletowych w patogenezie upośledzenia tolerancji wysiłku w HFpEF

Wojciech Kosmala

RID.Z501.19.004

2019-2022

Prognostyczna rola echokardiografii u pacjentów z zaostrzeniem niewydolności serca

w ramach subwencji prof. Piotra Ponikowskiego: Poszukiwanie fenotypów klinicznych pacjentów z chorobami serca: podstawy patofizjologiczne, implikacje prognostyczne, przydatność w indywidualizacji leczenia farmakologicznego i interwencyjnego 

Wojciech Kosmala

SUB.E190.21.105

2021-2023

Badanie czynników determinujących kliniczny i prognostyczny efekt zabiegów na zastawce aortalnej u chorych ze stenozą aortalną

w ramach subwencji prof. Piotra Ponikowskiego: Poszukiwanie fenotypów klinicznych pacjentów z chorobami serca: podstawy patofizjologiczne, implikacje prognostyczne, przydatność w indywidualizacji leczenia farmakologicznego i interwencyjnego 

Wojciech Kosmala

SUB.E190.21.105

2020-2023

Rola czynnościowej odpowiedzi lewego przedsionka na obciążenie wysiłkiem fizycznym w progresji niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory od fazy bezobjawowej do fazy klinicznie jawnej

Ewelina Jasic-Szpak

Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2022 roku

2022

Sprzężenie prawa komora – tętnica płucna jako czynnik determinujący przebieg kliniczny we wczesnym okresie po przeszczepie serca

Marta Obremska

Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2022 roku

2022

Rola rezonansu magnetycznego w ocenie prawej komory serca u pacjentów z chorobami serca na tle niedokrwiennym i nie-niedokrwiennym

Justyna Sokolska

NAWA PPN/IWA/2018/1/00096/U/00001

2019-2022

 

Najważniejsze publikacje

 1. Ewelina Jasic-Szpak, Thomas H. Marwick, Erwan Donal, Monika Przewłocka-Kosmala, Quan Huynh, Anna Goździk, Anna K. Woźnicka, Ewa A. Jankowska, Piotr Ponikowski, Wojciech Kosmala.: Prediction of AF in heart failure with preserved ejection fraction: incremental value of left atrial strain. JACC Cardiovasc.Imag. 2021 Vol.14 no.1; s.131-144.
 2. Obremska M, Kamińska D, Krawczyk M, Krajewska M, Kosmala W. Impact of Different Approaches to Kidney Transplant with and without Chronic Hemodialysis on Cardiac Function and Morphology: A Case-Control Study. J Clin Med. 2021 Vol.10 no.1; s.3913 doi: 10.3390/jcm10173913.
 3. Gozdzik A, Marwick TH, Przewlocka-Kosmala M, Jankowska EA, Ponikowski P, Kosmala W. Comparison of left ventricular longitudinal systolic function parameters in the prediction of adverse outcome in heart failure with preserved ejection fraction. ESC Heart Fail. 2021 Vol.8 no. 2; s.1531-1540.
 4. Monika Przewłocka-Kosmala, Thomas H. Marwick, Hilda Yang, Leah Wright, Kazuaki Negishi, Wojciech Kosmala.: Association of reduced apical untwisting with incident HF in asymptomatic patients with HF risk factors. JACC Cardiovasc.Imag. 2020 Vol.13 no.1; s.187-194.
 5. Wojciech Kosmala, Thomas H. Marwick.: Asymptomatic left ventricular diastolic dysfunction: predicting progression to symptomatic heart failure. JACC Cardiovasc.Imag. 2020 Vol.13 no.1; s.215-227.
 6. Nicholas D'Elia, Stefano Caselli, Wojciech Kosmala, Patrizio Lancellotti, Daniel Morris, Denisa Muraru, Masaaki Takeuchi, Annemien van den Bosch, Roderick W.J. van Grootel, Hector Villarraga, Thomas H. Marwick.: Normal global longitudinal strain: an individual patient meta-analysis. JACC Cardiovasc.Imag. 2020 Vol.13 no.1; s.167-169.
 7. Sokolska JM, Sokolski M, Zymliński R, Biegus J, Siwołowski P, Nawrocka-Millward S, Swoboda K, Gajewski P, Jankowska EA, Banasiak W, Ponikowski P. Distinct clinical phenotypes of congestion in acute heart failure: characteristics, treatment response, and outcomes. ESC Heart Fail. 2020 Vol.7 no. 6; s. 3830-40.
 8. Monika Przewłocka-Kosmala, Thomas H. Marwick, Andrzej Mysiak, Wojciech Kosowski, Wojciech Kosmala: Usefulness of myocardial work measurement in the assessment of left ventricular systolic reserve response to spironolactone in heart failure with preserved ejection fraction. Heart J.Cardiovasc.Imag. 2019 Vol.20 no.10; s.1138-1146.
 9. Monika Przewłocka-Kosmala, Ewelina Jasic-Szpak, Aleksandra Rojek, Maciej Kabaj, James E. Sharman, Wojciech Kosmala.: Association of central blood pressure with left atrial structural and functional abnormalities in hypertensive patients: implications for atrial fibrillation prevention. J.Prev.Cardiol. 2019 Vol.26 no.10; s.1018-1027.
 10. Monika Przewłocka-Kosmala, Thomas H. Marwick, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Kosmala.: Contribution of cardiovascular reserve to prognostic categories of heart failure with preserved ejection fraction: a classification based on machine learning. Am.Soc.Echocardiogr. 2019 Vol.32 no.5; s.604-615.
 11. Wojciech Kosmala, Monika Przewłocka-Kosmala, Thomas H. Marwick.: Association of active and passive components of LV diastolic filling with exercise intolerance in heart failure with preserved ejection fraction : mechanistic insights from spironolactone response. JACC Cardiovasc.Imag. 2019 Vol.12 no.5; s.784-794.
 12. Wojciech Kosmala, Monika Przewłocka-Kosmala, Aleksandra Rojek, Thomas H. Marwick.: Comparison of the diastolic stress test with a combined resting echocardiography and biomarker approach to patients with exertional dyspnea: diagnostic and prognostic implications. JACC Cardiovasc.Imag. 2019 Vol.12 no.5; s.771-780.
 13. Zymliński R, Sokolski M, Biegus J, Siwołowski P, Nawrocka-Millward S, Sokolska JM, Dudkowiak M, Marciniak D, Todd J, Jankowska EA, Banasiak W, Ponikowski P. Multi-organ dysfunction/injury on admission identifies acute heart failure patients at high risk of poor outcome. Eur J Heart Fail. 2019 Vol. 21 no. 6; s. 744-750.
 14. Wojciech Kosmala, Monika Przewłocka-Kosmala, Aleksandra Rojek, Andrzej Mysiak, Andrzej Dąbrowski, Thomas H. Marwick.: Association of abnormal left ventricular functional reserve with outcome in heart failure with preserved ejection fraction. JACC Cardiovasc.Imag. 2018 Vol.11 no.12; s.1737-1746.
 15. Wojciech Kosmala, Monika Przewłocka-Kosmala, James E. Sharman, Martin G. Schultz, Thomas H. Marwick.: Stability of left ventricular longitudinal and circumferential deformation over time and standard loading conditions. Heart J.Cardiovasc.Imag. 2017 Vol.18 no.9; s.1001-1007.
 16. Wojciech Kosmala, Prash Sanders, Thomas H. Marwick.: Subclinical myocardial impairment in metabolic diseases. JACC Cardiovasc.Imag. 2017 Vol.10 no.6; s.692-703.
 17. Wojciech Kosmala, Aleksandra Rojek, Monika Przewłocka-Kosmala, Leah Wright, Andrzej Mysiak, Thomas H. Marwick.: Effect of aldosterone antagonism on exercise tolerance in heart hailure with preserved ejection fraction. Am.Coll.Cardiol. 2016 Vol.68 no.17; s.1823-1834.
 18. Wojciech Kosmala, Aleksandra Rojek, Monika Przewłocka-Kosmala, Andrzej Mysiak, Bożena Karolko, Thomas H. Marwick.: Contributions of nondiastolic factors to exercise intolerance in heart failure with preserved ejection fraction. Am.Coll.Cardiol. 2016 Vol.67 no.6; s.659-670.
 19. Wojciech Kosmala, Christine L. Jellis, Thomas H. Marwick.: Exercise limitation associated with asymptomatic left ventricular impairment : analogy with stage B heart failure. Am.Coll.Cardiol. 2015 Vol.65 no.3; s.257-266.
 20. Wojciech Kosmala, Monika Przewłocka-Kosmala, Hanna Szczepanik-Osadnik, Andrzej Mysiak, Thomas H. Marwick.: Fibrosis and cardiac function in obesity: a randomised controlled trial of aldosterone blockade. Heart 2013 Vol.99 no.5; s.320-326.
 21. Wojciech Kosmala, David J. Holland, Aleksandra Rojek, Leah Wright, Monika Przewłocka-Kosmala, Thomas H. Marwick.: Effect of If-channel inhibition on hemodynamic status and exercise tolerance in heart failure with preserved ejection fraction : a randomized trial. Am.Coll.Cardiol. 2013 Vol.62 no.15; s.1330-1338.
 22. Wojciech Kosmala, Diana Jędrzejuk, Roksolana Derzhko, Monika Przewłocka-Kosmala, Andrzej Mysiak, Grażyna Bednarek-Tupikowska.: Left ventricular function impairment in patients with normal-weight obesity contribution of abdominal fat deposition, profibrotic state, reduced insulin sensitivity, and proinflammatory activation. Cardiovasc.Imaging 2012 Vol.5 no.4; s.349-356.
 23. Wojciech Kosmala, Monika Przewłocka-Kosmala, Hanna Szczepanik-Osadnik, Andrzej Mysiak, Trisha O'Moore Sullivan, Thomas H. Marwick.: A randomized study of the beneficial effects of aldosterone antagonism on LV function, structure, and fibrosis markers in metabolic syndrome. JACC Cardiovasc.Imag. 2011 Vol.4 no.12; s.1239-1249.