Instytut Chorób Serca - Struktura organizacyjna

Dyrektor

ponikowski2

 

 

 

 

 

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski, MD, PhD, FESC, FHFA

Z-cy Dyrektora

mysiak3

 

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych 

prof. dr hab. Andrzej Mysiak

biegus3

 

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

 dr hab. Jan Biegus, prof. UMW

Kierownicy struktur

reczuch

 

Katedra Kardiologii

Kierownik

Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch

przewlocka

Klinka Kardiologii

Kierownik 

Prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala

zymliński

Klinika Intensywnej Terapii

Kardiologicznej

Kierownik

dr hab. Robert Zymliński, prof. UMW

przybylski

Katedra Kardiochirurgii

i Transplantacji Serca

p.o. Kierownika 

dr Roman Przybylski

jasinski

Klinika Kardiochirurgii

Kierownik 

Prof. dr hab. Marek Jasiński

zakliczynski

Klinika Transplantacji Serca

i Mechanicznego Wspomagania

Krążenia

Kierownik 

Prof. dr hab. Michał Zakliczyński

mysiak3

Zakład Dydaktyki Kardiologicznej

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Andrzej Mysiak

kosmala

Zakład Obrazowania

Sercowo-Naczyniowego

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Wojciech Kosmala

jankowska

Zakład Kardiologii Translacyjnej

i Rejestrów Klinicznych

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska, MD, PhD, FESC, FHFA

piepoli2

Zakład Kardiologii Prewencyjnej

Kierownik Zakładu

Prof. Massimo Piepoli, MD, PhD, FESC, FHFA

anker

Zakład Innowacyjnych Terapii

Układu Krążenia

Kierownik Zakładu

Prof. Stefan Anker, MD, PhD, FESC, FHFA