Instytut Chorób Serca - Katedra Kardiochirurgii i Transplantacji Serca

Katedra Kardiochirurgii i Transplantacji Serca
kardiochirurgia

 

Kierownik Katedry

dr Roman Przybylski

Sekretariat:
kontakt: 71 736 41 00

 

2.1. Klinika Kardiochirurgii

Kierownik
prof. dr hab. Marek Jasiński

Adiunkci

dr Rafał Nowicki
dr Maciej Rachwalik

Asystent

lek. Grzegorz Bielicki

 

2.2. Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Kierownik
prof. dr hab. Michał Zakliczyński

Adiunkci

dr Jacek Jakubaszko
dr Mateusz Sokolski

Asystenci

lek. Magdalena Cielecka
lek. Maciej Bochenek