Dział Zarządzania Majątkiem

ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 3A106.1- 3A107.1
50-368 Wrocław
tel.: 71 784 10 52-54
e-mail: fm@umw.edu.pl

Strona Zbędne środki rzeczowe

Kierownik

mgr Joanna Kwaśniak
tel.: 71 784 10 52
e-mail: joanna.kwasniak@umw.edu.pl

Główny specjalista

lic. Lilia Aplas
tel.: 661 599 990
e-mail: lilia.aplas@umw.edu.pl

Główny specjalista ds. zarządzania majątkiem

mgr Dorota Bielska - Zysk
tel.: 71 784 15 65
e-mail: dorota.bielska-zysk@umw.edu.pl

Specjalista

Katarzyna Fingas
tel.: 71 784 15 66
e-mail: katarzyna.fingas@umw.edu.pl

Specjalista

Katarzyna Jacożyńska
tel.: 71 784 15 62
e-mail: katarzyna.jacozynska@umw.edu.pl

Specjalista

lic. Katarzyna Lüdtke
tel.: 71 784 10 54
e-mail: katarzyna.ludtke@umw.edu.pl

Specjalista

Małgorzata Szymańska
tel.: 71 784 10 53
e-mail: malgorzata.szymanska@umw.edu.pl

Specjalista

Anna Wielgosińska
tel.: 71 784 15 62
e-mail: anna.wielgosinska@umw.edu.pl

Specjalista ds. zarządzania majątkiem

Ewa Habowska
tel.: 71 784 19 95
e-mail: ewa.habowska@umw.edu.pl

 

Zespół ds. inwentaryzacji i zagospodarowania majątku

 1. Sporządzanie rocznych planów inwentaryzacyjnych.
 2. Przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z planem oraz inwentaryzacji doraźnych.
 3. Ustalanie wyników inwentaryzacji oraz formułowanie wniosków dotyczących rozliczania różnic inwentaryzacyjnych po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
 4. Sporządzanie kompleksowej dokumentacji kasacyjnej, fizyczna komisyjna likwidacja środków przeznaczonych do kasacji oraz utylizacja.
 5. Informowanie władz Uniwersytetu o nieprawidłowościach w zakresie składowania
  i zabezpieczania mienia.
 6. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie inwentaryzacji oraz przeprowadzonych kasacji.

 

Zespół ds. ewidencji majątku i umów

 1. Prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla wszystkich jednostek Uczelni oraz pozostałych składników majątku.
 2. Zaliczanie składników majątku trwałego do danej grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych i wystawianie dokumentów OT.
 3. Informowanie władz Uniwersytetu o nieprawidłowościach w zakresie ewidencji.
 4. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie ewidencji majątku.
 5. Coroczne uzgadnianie elektronicznych ksiąg inwentarzowych.
 6. Półroczne i roczne uzgadnianie składników rzeczowych aktywów i pasywów z Działem
  Finansowym.
 7. Organizowanie i prowadzenie sprzedaży używanego sprzętu
 8. Prowadzenie umów o wspólnym używaniu urządzeń z podmiotami zewnętrznymi.
 9. Prowadzenie umów dotyczących komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej (dzierżawa, użyczenie).
 10. Przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem ruchomości Uczelni.