Dla nowo przyjętych studentów - Najważniejsze lokalizacje

NAJWAŻNIEJSZE LOKALIZACJE
mapa Kampusu Kliniki
Mapa Kampusu Kliniki
Mapa WF i WLS
Wydziały Lekarsko-Stomatologiczny i Farmaceutyczny

 

Centrum Naukowej Informacji Medycznej (Biblioteka Główna UMW)
ul. Marcinkowskiego 2-6
Rejestracja - I piętro
Bar "Kardamon" - hol na parterze
CNIM

 

 

 

 

 

Centrum Symulacji Medycznej
ul. T. Chałubińskiego 7a
CSM

 

 

 

 

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5
Dziekanat WL

 

 

 

 

 

Zajęcia w trakcie pierwszych lat będą odbywały się w różnych katedrach na terenie Kampusu Kliniki.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Borowska 211
Budynek I parter
(od 1.10.2021 r. to dziekanat dla kierunków: farmacja, analityka medyczna i dietetyka)
Bar "Kardamon" - budynek I, hol na parterze
Filia Biblioteki UMW - budynek I, I. piętro
Dziekanat WF

 

 

 

 

 

W tym miejscu odbywać się będzie również większość zajęć kierunków: farmacja, analityka medyczna i dietetyka

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
ul. Krakowska 26
Parter
Dziekanat WLS

 

 

 

 

 

W tym budynku będzie się odbywała większość zajęć teoretycznych i praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. Wiele zajęć na pierwszych latach będzie odbywało się na Kampusie Kliniki. 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. K. Bartla 5
I piętro
Dziekanat WNoZ

 

 

 

 

 

 

W tym budynku będzie odbywała się większość zajęć dla kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i część zajęć kierunku ratownictwo medyczne i fizjoterapia. Zajęcia z przedmiotów podstawowych np. anatomia czy fzjologia będą odbywały się w różnych kateddrach na terenie Kampusu Kliniki.

Katedra Ratownictwa Medycznego
(i do niedawna Zakład Dietetyki)
ul. Parkowa 34
Katedra Ratownictwa Medycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu będzie odbywała się większość zajęć kierunku ratownictwo medyczne.

Katedra Fizjoterapii
ul. Grunwaldzka 2
Tu będzie odbywała się większość zajęć kierunku fizjoterapia.

Akademiki, Dział Spraw Studenckich, Studium Wychownia Fizycznego i Sportu:
mapa akademiki

 

Dom Studencki "Bliźniak"
D.S. Bliźniak

 

 

 

 

 

Dom Studencki "Jubilatka"
D.S. Jubilatka

 

 

 

 

 

Dział Spraw Studenckich
ul. Wojciecha z Brudzewa 12, boczne wejście do budynku D.S. "Bliźniak"
DSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Wojciecha z Brudzewa 12a
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 

 

 

 

Zajęcia kliniczne
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Większość zajęć odbywa się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) w 2 lokalizacjach zgodnych z kampusami uczelni:
USK

 

 

 

 

 

Borowska 213 - główne wejście do Szpitala

Kliniki USK znajdują się też na terenie między ulicami: wyb. Pasteura, ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. T. Chałubińskiego i ul. K. Marcinkowskiego
mapa Kliniki