Dla nowo przyjętych studentów - Nauka w nadchodzącym roku

NAUKA W NADCHODZĄCYM ROKU

Forma zajęć

Zajęcia dla wszystkich kierunków i roczników studiów będą przeprowadzane stacjonarnie w siedzibie Uczelni oraz jej filiach. Wykłady przeprowadzane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. UWAGA! Dziekani są uprawnieni do zmiany sposobu prowadzenia zajęć, mając na uwadze specyfikę kierunku i aktualną sytuację epidemiczno-sanitarną.

Podział roku akademickiego

Kiedy zaczyna się i kończy semestr zimowi i letni oraz kiedy czeka Cię pierwsza w życiu sesja?
Rok akademicki 2023/2024 dzieli się na:
1) semestr zimowy od 01.10.2023r. do 25.02.2024r.
w tym:
zajęcia dydaktyczne od 01.10.2023r. do 01.02.2024r.
ferie zimowe od 23.12.2023r. do 07.01.2024r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 02.02.2024r. do 18.02.2024r.
zimowa przerwa międzysemestralna od 19.02.2024r. do 25.02.2024r.
2) semestr letni od 26.02.2024r. do 30.09.2024r.
w tym:
zajęcia dydaktyczne od 26.02.2024r. do 21.06.2024r.
zimowa sesja poprawkowa od 26.02.2024r. do 10.03.2024r.
ferie wiosenne od 28.03.2024r. do 03.04.2024r.
letnia sesja egzaminacyjna od 22.06.2024r. do 06.07.2024r.
przerwa wakacyjna od 07.07.2024r. do 30.09.2024r.
letnia sesja poprawkowa od 28.08.2024r. do 10.09.2024r

Narzędzia do nauczania zdalnego

W celu prowadzenia zajęć, udostępniania i przeprowadzania egzaminów zdalnych Uczelnia rekomenduje użycie przez nauczycieli akademickich następujących narzędzi:

Microsoft Teams będący składnikiem Office 365

Microsoft Teams to narzędzie dedykowane jest do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym, zapewniające interakcję prowadzących ze studentami.
Dzięki Office 365 student ma darmowy dostęp m.in. do programów: Word, Excel, PowerPoint, OneNote oraz Microsoft Teams.

Przydatne informacje: https://www.umw.edu.pl/pl/uslugi-informatyczne/microsoft-teams-i-office-365

Testportal https://www.testportal.pl/
narzędzie do prowadzenia testów śródrocznych i egzaminów.

Przydatne informacje: https://www.umw.edu.pl/pl/uslugi-informatyczne/testportal-portal-do-przeprowadzania-testow

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne UMW - https://materialy.umw.edu.pl/

miejsce w którym kadra dydaktyczna Uczelni przekazuje studentom materiały dydaktyczne  niezbędne do realizacji zajęć.

Gromadzenie danych

Chmura cloud - https://cloud.umw.edu.pl/
chmura na serwerze uczelni jest dostępna dla każdej osoby posiadającej konto na uczelnianej poczcie.

Przydatne informacje: https://www.umw.edu.pl/pl/uslugi-informatyczne/cloud-chmura-uczelniana

HIV, HBV, HCV

Koniecznie sprawdź co musisz zrobić jeśli np. w trakcie zajęć z pacjentem zakłujesz się igłą lub będziesz miał bezpośredni kontakt z krwią, nie mając na sobie odpowiednich środków ochronnych. Wytyczne znajdziesz w procedurze postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2021/nr-282xvi-r2021-zm-procedury-postepowania-po-ekspozycji

Dostępne udogodnienia dla studentów

darmowa wersja programu Statistica https://www.umw.edu.pl/pl/uslugi-informatyczne/statistica

• konfiguracja poczty elektronicznej dla różnych systemów: https://archiwum.umw.edu.pl/ci-poczta umożliwia połączenie konta uczelnianego z pocztą na telefonie / tablecie/ komputerze.