Dla nowo przyjętych studentów - Aktywność studencka

AKTYWNOŚĆ STUDENCKA

Na uczelni działa niemal 120 organizacji studenckich. Dzięki temu możesz rozwijać się naukowo, sportowo i artystycznie, a także działać społecznie.
Stowarzyszenia:
IFMSA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
Organizacje naukowe:
Studenckie Towarzystwo Naukowe UMW
Studenckie Koła Naukowe - ponad 100 do wyboru - stan na maj 2022
Artystyczne i sportowe:
Chór Medici Cantantes
Klub Sportowy - w tym kilka sekcji sportowych
Wolontariat Studencki