Dla nowo przyjętych studentów - Uczelniany savoir-vivre

UCZELNIANY SAVOIR-VIVRE

Jak tytułować prowadzących
PO NAJWYŻSZYM POSIADANYM TYTULE NAUKOWYM bądź zawodowym
(najlepiej przed zajęciami sprawdź go na stronie uczelni):
Panie Profesorze, czy mógłby Pan…. / Pani Profesor, czy mogłaby
Pani… (do każdego prof., prof. nadzw. i dr hab.)
Panie Doktorze / Pani Doktor (dr / dr n. med.)
Panie Magistrze / Pani Magister (mgr)
Chyba, że sam prowadzący zakomunikuje, że wystarczy się do niego zwracać na Pan/Pani – najczęściej proszą o to magistrowie i doktorzy.

Jak się przedstawiać
Chcąc załatwić jakąkolwiek sprawę mailowo lub telefonicznie, w dziekanacie lub z wykładowcą, trzeba się właściwie przedstawić. Wykładowcy na co dzień mają kontakt z setkami studentów, więc muszą wiedzieć z kim dokładnie rozmawiają. Jak się przestawić? Podaj:
Imię i nazwisko
Rok, stopień i formę studiów (zwłaszcza w przypadku WNoZ)
Kierunek studiów
np.
Jan Kowalski
Student 1. roku pielęgniarstwa
Studia stacjonarne I stopnia
lub
Janina Kowalska
studentka 1. roku farmacji
studia niestacjonarne (w przypadku kier. lekarskiego, stomatologicznego, farmacji i analityki medycznej, forma jest ważna tylko w przypadku załatwiania spraw w dziekanacie)

Jak formułować maile
Przyda się Wam ściąga z tego, jak tytułować prowadzących. Zawsze kontaktuj się za pośrednictwem oficjalnego uczelnianego adresu e-mail przyznawanego każdemu studentowi naszej uczelni (końcówka student.umw.edu.pl).
Zacznij od:
Szanowna Pani Doktor/Szanowny Panie Profesorze, itd.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o….
Ew. jeśli wykładowcą jest zasłużony profesor:
Wielce Szanowny Panie Profesorze, ….
Zamiast „pozdrawiam” wybierz jedno z zakończeń:
Z wyrazami szacunku,
Z poważaniem,
Z ukłonami,
Podpisz się podając imię, nazwisko, kierunek, rok i formę studiów, ew. numer grupy ćwiczeniowej, jeśli sprawa dotyczy danych ćwiczeń.

Wychodzenie z zajęć stacjonarnych
Nie musisz pytać prowadzącego wykład czy możesz wyjść do toalety. Wyjdź i wróć w sposób jak najmniej zauważony, by nie przeszkadzać wykładowcy i słuchającym go studentom.
Jeśli musisz wyjść wcześniej z wykładu dobrą praktyką jest zgłoszenie tego prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku ćwiczeń koniecznie zapytaj czy możesz wyjść i w jakiś sposób nadrobić opuszczoną część zajęć. Z jedzeniem i piciem poczekaj do przerwy. Wyjątek stanowi woda.

Rozmowy o pacjentach
Podczas ćwiczeń klinicznych i praktyk będziecie mieć kontakt z prawdziwymi pacjentami. Na pewno będziecie mieli ochotę wymienić się doświadczeniami z innymi kolegami z roku. Jest to dozwolone, ale pod pewnymi warunkami:
- nie rób tego w miejscach publicznych np. w tramwaju, na korytarzu szpitala,
- nie podawaj imion i nazwisk,
- pamiętaj, że pacjentowi należy się szacunek, więc bądź kulturalny mówiąc o nim,
- rozmawiaj o pacjentach tylko z kolegami z uczelni, którzy mogą się z tego czegoś nauczyć, a nie ze wszystkimi znajomymi i członkami rodziny.

Humor
W zawodach medycznych częstym sposobem radzenia sobie ze stresem jest humor, nierzadko „czarny”. Pamiętaj, że to w jaki sposób żartujesz z innymi medykami, osobom postronnym może wydawać się oburzające. Unikaj tego typu żartów przede wszystkim w obecności pacjentów i ich rodzin.