Instytut Chorób Serca - E-learning

E-learning

 Additional online classes for students who would like to make up for their absences are planned on 1st February 2021.

Wydział Lekarski V i VI rok

9:00-13:00

Webinarium 1

https://us04web.zoom.us/j/4566369369?pwd=L0VuQjhDQktmMnlUNWdONXBCZzdOdz09  

 

Faculty of Medicine ED V & VI year

9:00-13:00

Webinarium 2 

https://us04web.zoom.us/j/2209964918?pwd=bU56cm5TTDhHOWVrS1RZUWFmaHFxUT09 

 

 

Regarding the threat from coronavirus all our classes excluding the classes with students of last year will be conducted in the form of webinarium

Ze względu na obecna sytuację epidemiczną wszystkie zajęcia w Katedrze Chorób Serca z wyjatkiem zajęc ze studentami ostatniego roku będą się odbywaływ formie webinariów na platformie Zoom

Jak wziąć udział w webinarium? How to take part in webinarium?

  1. Sprawdź w planie zajęć (google calendar),  w którym webinarium (1-4) realizowane są Twoje zajęcia- informacja ta znajduje się przy nazwisku prowadzącego. Check in the schedule (google calendar) in which webinar (1-4) your are supposed to participate.
  2. W czasie, w którym mają odbywać się Twoje zajęcia kliknij w link odpowiedniego webinarium. Click the right webinarium exactly in the scheduled hour 
  3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu. Follow the instructions

All this information will be later updated so make sure studying this website and google calendar before your classes if you have the latest data to login.

 Materiały dydaktyczne / Educational resources

 

Webinarium 1

https://us04web.zoom.us/j/4566369369?pwd=L0VuQjhDQktmMnlUNWdONXBCZzdOdz09  

Webinarium 2 

https://us04web.zoom.us/j/2209964918?pwd=bU56cm5TTDhHOWVrS1RZUWFmaHFxUT09  

Webinarium 3

https://us04web.zoom.us/j/9495353826?pwd=RGFGaGJ5NDg2Rnh0LzcraWxCenYvUT09  

Webinarium 4  

https://us04web.zoom.us/j/5990896096?pwd=cTdmOUcyUm5HWTZJcW50TWxadWJ0Zz09  

 

 

 

For further assistance