III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego

p.o. Kierownika
Dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska


Katedra i Klinika funkcjonują na bazie WSS im. J. Gromkowskiego w Oddziale Immunologii Klinicznej i Pediatrii
Pawilon Pediatryczny
ul. Koszarowa 5 (wejście od ul. Sportowej)
51-149 Wrocław
Sekretariat
tel.: 71 392 53 53, tel. kom. 512 607 933
faks: 71 392 53 53
e-mail: anita.kozlowska@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Katedry

dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej dla województwa dolnośląskiego

Ordynator Oddziału Immunologii Klinicznej i Pediatrii WSS im. J. Gromkowskiego
tel.: 71 392 53 97,  III piętro, pokój 3b 26a;

e-mail: aleksandra.lewandowicz-uszynska@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Anita Kozłowska
tel/fax: 71 392 53 53, kom. 512 607 933

I piętro, pok. 1A 16
e-mail: anita.kozlowska@umw.edu.pl

Adiunkci

dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
specjalista chorób dzieci i immunologii klinicznej

tel.: 71 392 53 97, III piętro, pokój 3b 26a; 
e-mail: aleksandra.lewandowicz-uszynska@umw.edu.pl

Asystenci

lek. Paula Bolaczek
specjalista  pediatrii
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25 paula.bolaczek@umw.edu.pl

 

lek. Agnieszka Latawiec-Komaiszko
specjalista  pediatrii
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
agnieszka.latawiec-komaiszko@umw.edu.pl

 

dr n. med. Gerard Pasternak
(adiunkt dydaktyczny)
specjalista  pediatrii,
w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
gerard.pasternak@umw.edu.pl

 

Lek. Mateusz Walkowiak
w trakcie specjalizacji z pediatrii
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25 mateusz.walkowiak@umw.edu.pl

Pracownia Immunologii Ogólnej przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego UM we Wrocławiu
 

Pracownik naukowo-techniczny
dr n. przyrodniczych Maria Kaźmierowska-Niemczuk (diagnosta laboratoryjny)
tel.: 71 375 62 85
tel. kom.: 692 686 177
e-mail: maria.kazmierowska-niemczuk@umw.edu.pl

Adres: Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. S. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław

Główne kierunki badawcze
 
1. Humoralne zaburzenia odporności – niedobór IgA, niedobór podklas IgG.
2. Badania nad funkcją neutrofili w patofizjologii wybranych schorzeń.
3. Udział elastazy w patomechaniźmie kształtowania się chorób u dzieci.
4. Badania nad rolą tlenku azotu w patologii wybranych schorzeń.
5. Badania nad siecią cytokinową w kształtowania się chorób u dzieci.
6. Aktywność chemokin u dzieci
7. Badanie roli alfa-1 inhibitora proteinaz
8. Rola greliny i  leptyny   u dzieci z nzdo.
9. Wpływ diety wegetariańskiej na wybrane parametry
10.  Wpływ antybiotykoterapii na kształtowanie się odporności u dzieci
11. Określenie  roli wybuchu tlenowego 
12. Chemokiny RANTES i MIP-1 alfa w nzdo i astmie oskrzelowej
13. Chemokiny RANTES i IP-10 i ich wpływ na adhezyjność limfocytów T

 

 

 

Koła Naukowe

SKN Pediatrii im. Janusza Korczaka przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego
Opiekun: dr n med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, lek. Mateusz Walkowiak

Jednostka prowadzi zajęcia dydaktyczne:

  1. III r. WL Wykłady – z propedeutyki pediatrii.
  2. III r. WL ćwiczenia – z propedeutyki pediatrii.
  3. III r. WL ED wykłady – z propedeutyki pediatrii.
  4. III r. WL ED ćwiczenia – z propedeutyki pediatrii.
  5. III r. WL Wykłady - w ramach immunologii klinicznej (z zakresu Pierwotnych niedoborów odporności)
  6. III-V r. WL Zajęcia fakultatywne  – reumatologia dziecięca
  7. III-V r. WL Zajęcia Fakultatywne – Pierwotne niedobory odporności (PNO) u dzieci, diagnostyka,  obrazy kliniczne i leczenie.
  8. Kurs obowiązkowy z zakresu immunologii do specjalizacji z medycznej diagnostyki laboratoryjnej