III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego

funkcjonuje na bazie WSS im. J. Gromkowskiego w Oddziale Immunologii Klinicznej i Pediatrii
Pawilon Pediatryczny
ul. Koszarowa 5 (wejście od ul. Sportowej)
51-149 Wrocław
tel.: 71 372 74 63, 71 392 53 53
faks: 71 392 53 53
e-mail: maria.szczerbowicz@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Katedry

dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
specjalista chorób dzieci i immunologii klinicznej, Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej dla województwa dolnośląskiego
tel.: 71 392 53 97, III piętro, pokój 3b 26a; Gabinet Ordynatora
e-mail: aleksandra.lewandowicz-uszynska@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Maria Szczerbowicz
tel.: 71 372 74 63, 71 392 53 53, I piętro, pok. 1A 16
faks: 71 392 53 53
e-mail: maria.szczerbowicz@umw.edu.pl

Adiunkci

dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
specjalista chorób dzieci i immunologii klinicznej
Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej dla wojewodztwa dolnośląskiego
Ordynator Oddziału Immunologii Klinicznej i Pediatrii WSS im. J. Gromkowskiego
tel.: 71 392 53 97, III piętro, pokój 3b 26a; Gabinet Ordynatora
e-mail: aleksandra.lewandowicz-uszynska@umw.edu.pl

Asystenci

dr n. med. Gerard Pasternak (adiunkt dydaktyczny)
specjalista chorób dzieci w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
e-mail: gerard.pasternak@umw.edu.pl

dr n med. Magdalena Prościak
specjalista chorób dzieci
w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
magdalena.prosciak@umw.edu.pl

lek. Agnieszka Latawiec-Komaiszko
specjalista chorób dzieci
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
agnieszka.latawiec-komaiszko@umw.edu.pl

Lek. Karolina Pieniawska-Śmiech
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
karolina.pieniawska-smiech@student.umw.edu.pl

Lek.Mateusz Walkowiak
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25

Studia doktoranckie

lek. Magdalena Urbanik-Piszczek (w trakcie specjalizacji z pediatrii)

Pracownik naukowo-techniczny

dr n. przyrod. Maria Kaźmierowska-Niemczuk (diagnosta laboratoryjny)
tel.: 71 375 62 85
tel. kom.: 692 686 177
e-mail: maryla.niemczuk@uni.wroc.pl

Główne kierunki badawcze
 
1. Humoralne zaburzenia odporności – niedobór IgA, niedobór podklas IgG.
2. Badania nad funkcją neutrofili w patofizjologii wybranych schorzeń.
3. Udział elastazy w patomechaniźmie kształtowania się chorób u dzieci.
4. Badania nad rolą tlenku azotu w patologii wybranych schorzeń.
5. Badania nad siecią cytokinową w kształtowania się chorób u dzieci.
6. Aktywność chemokin u dzieci
7. Badanie roli alfa-1 inhibitora proteinaz
8. Rola greliny i  leptyny   u dzieci z nzdo.
9. Wpływ diety wegetariańskiej na wybrane parametry
10.  Wpływ antybiotykoterapii na kształtowanie się odporności u dzieci
11. Określenie  roli wybuchu tlenowego 
12. Chemokiny RANTES i MIP-1 alfa w nzdo i astmie oskrzelowej
13. Chemokiny RANTES i IP-10 i ich wpływ na adhezyjność limfocytów T

 


 

Koła Naukowe

SKN Pediatrii im. Janusza Korczaka przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego
Opiekun: dr n med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska

Jednostka prowadzi zajęcia dydaktyczne:

 1. III r. WL Wykłady – z propedeutyki pediatrii.
 2. III r. WL ćwiczenia – z propedeutyki pediatrii.
 3. III r. WL ED wykłady – z propedeutyki pediatrii.
 4. III r. WL ED ćwiczenia – z propedeutyki pediatrii.
 5. III r. WL Wykłady - w ramach immunologii klinicznej (z zakresu Pierwotnych niedoborów odporności)
 6. III-V r. WL Zajęcia fakultatywne  – reumatologia dziecięca
 7. III-V r. WL Zajęcia Fakultatywne – Pierwotne niedobory odporności (PNO) u dzieci, diagnostyka,  obrazy kliniczne i leczenie.
 8. Kurs obowiązkowy z zakresu immunologii do specjalizacji z medycznej diagnostyki laboratoryjnej

 


Do pobrania:

 1. Regulamin ćwiczeń
 2. Regulamin BHP
 3. Osoby prowadzace ćwiczenia i wykłady 2021/2022
 4. Cel nauczania przedmiotu Pediatria
 5. Spis wykładów z Pediatrii (podstawy) semestr zimowy 2021/2022
 6. Tematyka ćwiczeń z Propedeutyki Pediatrii - semestr zimowy i semestr letni
 7. Konsultacje
 8. Sylabus Propedeutyka Pediatrii 2021-2022
 9. Propedeutyka Pediatrii e-learning zasady ogólne

 

English Division

 1. Teaching program for obligatory subject on Faculty of  Paediatrics (English Division) in academic year 2016/2017
 2. Safety regulations for students
 3. Safety regulations
 4. Rules for students
 5. Lectures for ED
 6. Topics of Exercises - winter and summer semester 2021/2022
 7. Syllabus Propedeutic Pediatrics 2021-2022