Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich

 

ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 7
50-368 Wrocław
tel. 71 784 14 96, 71 784 01 02
e-mail: sekretariatzhnl@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu
dr hab. Jarosław Barański
tel.:  71 784 14 96, 71 784 01 02
e-mail: jaroslaw.baranski@umw.edu.pl

Sekretariat
mgr Agata Konarska
tel.: 71 784 14 96, 71 784 01 02
e-mail: agata.konarska@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr Agnieszka Olchowska - Kotala
tel. 71 784 14 91, 71 784 14 96
e-mail: agnieszka.olchowska-kotala@umw.edu.pl

Adiunkci
dr Kamila Uzarczyk
tel. 71 784 14 96
e-mail: kamila.uzarczyk@umw.edu.pl

dr Agata Strządała
tel.: 71 784 16 67
e-mail: agata.strzadala@umw.edu.pl

dr Żanetta Kaczmarek - urlop zdrowotny do 30.09.22
tel.: 71 348 21 30
e-mail: zanetta.kaczmarek@umw.edu.pl

Asystenci

dr Wojciech Mackiewicz
tel.: 71 784 16 67
e-mail: wojciech.mackiewicz@umw.edu.pl

mgr Kamila Łampika
tel. 71 784 14 96
e-mail: kamila.lampika@umw.edu.pl

mgr Danuta Wiśniewska
tel.: 71 348 21 30
e-mail: danuta.wisniewska@umw.edu.pl

Rok akademicki 2022/2023

Sylabusy przedmiotów 2022/2023 - dostępne w elektronicznej bazie sylabusów

Wykaz przedmiotów prowadzonych w Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich:

Wydział Lekarski

 • Etyka lekarska (I) - sem. letni
 • Historia medycyny (I) - sem. zimowy
 • Socjologia w medycynie (II) - sem. zimowy
 • Psychologia lekarska z elementami komunikacji interpersonalnej (II) - sem. zimowy
 • Psychologia lekarska z elementami komunikacji interpersonalnej (III) - sem. letni

Wydział lekarski - przedmioty fakultatywne

 • Dobre obyczaje w kulturze akademickiej i w życiu codziennym (I, II, III, IV)
 • Systemy i strategie kształcenia studentów w wybranych krajach (I, II, III, IV)
 • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w europejskiej polityce senioralnej (I, II, III, IV)
 • Trening komunikacji społecznej
 • Relacja terapeutyczna w opiece medycznej
 • Promocja zdrowia psychicznego

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

 • Bioetyka (V) - sem. zimowy
 • Historia medycyny i stomatologii (I) - sem. zimowy
 • Historia sztuki (I)
 • Komunikacja interpersonalna (I)
 • Psychologia i socjologia medycyny (I) - sem. zimowy

Szkoła Doktorska

 • Komunikacja interpersonalna (II) - sem. letni

 


Rok akademicki 2021/2022  -  Sylabusy przedmiotów

Wydział Lekarski

Wydział lekarski - przedmioty fakultatywne

Wydział Lekarski ED / Faculty of Medicine

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ED / Faculty of Dentistry

Szkoła Doktorska

List of subjects:

English Division - Faculty of Medicine

 • Medical Ethics (1) - summer semester
 • History of Medicine (1) - winter semester
 • Sociology in Medicine (2) - winter semester
 • Medical Psychology (2) - winter semester
 • Medical Psychology (3) - winter semester

English Division- Faculty of Dentistry

 • Bioethics (5) - winter semester
 • History of Medicine and Dentistry (1) - winter semester
 • History of Art (1) - summer semester
 • Medical Psychology and Sociology (1) - winter semester

Syllabi of subjects 2022/2023 - available in the electronic database of syllabi

W przygotowaniu

Główne kierunki badawcze:

 1. Polska kultura medyczna, polska szkoła filozofii medycyny.
 2. Efektywna komunikacja pracowników ochrony zdrowia z pacjentem oraz opieka nad przewlekle chorymi.
 3. Percepcja i komunikacja ryzyka związanego z terapią medyczną.
 4. Medycyna w czasach holokaustu.
 5. Etyka lekarska, etyka badań naukowych, bioetyka kulturowa.