Katedra Biochemii i Immunochemii

Zakład Biochemii Lekarskiej

ul. Chałubińskiego 10,
50-368 Wrocław
tel.: 71 784 13 70, 71 784 13 71
faks: 71 784 00 85
e-mail: WL-41.2@umw.edu.pl

Zakład Chemii i Immunochemii

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48/50, 50-369 Wrocław
tel.: 71 770 30 31, 607 604 848
faks: 71 328 16 49
e-mail: immunochemia@umw.edu.pl
e-mail: WL-41.1@umw.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka

Sekretariat
mgr Natalia Żakowska
tel.: 71 784 13 70, 71 784 13 71
faks: 71 784 00 85
e-mail: natalia.zakowska@umw.edu.pl

W skład Jednostki wchodzą zakłady:

Zakład Biochemii Lekarskiej
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umw.edu.pl

Zakład Chemii i Immunochemii
Kierownik Zakładu
dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, prof UMW
tel.: 71 770 30 64
e-mail: magdalena.orczyk-pawilowicz@umw.edu.pl

Profesorowie

prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umw.edu.pl

dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. UMW
tel.: 71 784 13 72
e-mail: irena.kustrzeba-wojcicka@umw.edu.pl

dr Iwona Bednarz-Misa, prof. UMW
tel.: 71 784 13 77
e-mail: iwona.bednarz-misa@umw.edu.pl
Pracownia nr 2

Starsi wykładowcy

dr hab. Jadwiga Pietkiewicz
tel.: 71 784 13 78
e-mail: jadwiga.pietkiewicz@umw.edu.pl
Pracownia nr 3

dr Ireneusz Ceremuga
tel.: 71 784 17 82, 71 784 13 77
e-mail: ireneusz.ceremuga@umw.edu.pl
Pracownia nr 2

Adiunkci

dr Izabela Berdowska
tel.: 71 784 13 92
e-mail: izabela.berdowska@umw.edu.pl
Pracownia nr 43

dr Mariusz Bromke
tel.: 71 784 13 87
e-mail: mariusz.bromke@umw.edu.pl
Pracownia nr 15

dr Agnieszka Bronowicka-Szydełko
tel.: 71 784 13 79
e-mail: agnieszka.bronowicka-szydelko@umw.edu.pl
Pracownia nr 4

dr Mariusz Fleszar
tel.: 71 784 13 94
e-mail: mariusz.fleszar@umw.edu.pl
Pracownia nr 45

dr Paulina Fortuna
tel.: 71 784 13 94
e-mail: paulina.fortuna@umw.edu.pl
Pracownia nr 45

dr Aleksandra Kuzan
tel.: 71 784 13 79
e-mail: aleksandra.kuzan@umw.edu.pl
Pracownia nr 4

dr n. farm. Łukasz Lewandowski
tel.: 71 784 13 77
e-mail: lukasz.lewandowski@umw.edu.pl
Pracownia nr 2

dr hab. Małgorzata Matusiewicz
tel.: 71 784 13 96
e-mail: malgorzata.matusiewicz@umw.edu.pl

dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 77
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umw.edu.pl
Pracownia nr 2

dr Ewa Seweryn
tel.: 71 784 13 80
e-mail: ewa.seweryn@umw.edu.pl
Pracownia nr 5

dr Kamilla Stach
tel.: 71 784 15 60
e-mail: kamilla.stach@umw.edu.pl
Pracownia nr 5

Asystenci

dr inż. Kinga Gostomska-Pampuch
tel.: 71 784 13 79
e-mail: kinga.gostomska-pampuch@umw.edu.pl
Pracownia nr 4

mgr Paweł Hodurek
tel.: 71 784 13 87
e-mail: pawel.hodurek@umw.edu.pl
Pracownia nr 15

dr Emilia Królewicz
tel.: 71 784 13 80
e-mail: emilia.krolewicz@umw.edu.pl
Pracownia nr 10

dr Paweł Serek
tel.: 71 784 13 77
e-mail: pawel.serek@umw.edu.pl
Pracownia nr 2

dr Izabela Szczuka
tel.: 71 784 13 87
e-mail: izabela.szczuka@umw.edu.pl
Pracownia nr 15

mgr Anna Ziała
tel.: 71 784 13 80
e-mail: anna.ziala@umw.edu.pl
Pracownia nr 5

Pracownicy naukowo i inżynieryjno-techniczni

mgr Diana Indyk
tel.: 71 784 13 74

mgr Agata Parafiniuk
tel.: 71 784 13 74

Alicja Książczyk
tel.: 71 784 13 74

Doktoranci

mgr Natalia Jamrozik

lek. Otto Krawiec

Profesorowie

dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw.
tel.: 71 770 30 32
e-mail: miroslawa.ferens-sieczkowska@umw.edu.pl

dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, prof. UMW
tel.: 71 770 30 64
e-mail: magdalena.orczyk-pawilowicz@umw.edu.pl

prof. dr hab. Maria Iwona Kątnik-Prastowska - emerytowany profesor
 

Adiunkt dydaktyczny

dr Małgorzata Pupek
tel.: 71 770 30 69
e-mail: malgorzata.pupek@umw.edu.pl

Adiunkci

dr Anna Lemańska-Perek
tel.: 71 770 30 43
e-mail: anna.lemanska-perek@umw.edu.pl

dr Beata Olejnik
tel.: 71 770 30 79
e-mail: beata.olejnik@umw.edu.pl

dr Dorota Krzyżanowska-Gołąb
tel.: 71 770 30 43
e-mail: dorota.krzyzanowska-golab@umw.edu.pl

dr Jolanta Lis-Kuberka
tel.: 71 770 32 17
e-mail: jolanta.lis-kuberka@umw.edu.pl

dr inż. Agata Kozioł
tel.: 71 770 30 88
e-mail: agata.koziol@umw.edu.pl

Asystenci

dr Anna Kałuża
tel.: 71 770 30 66
e-mail: anna.kaluza@umw.edu.pl

dr Justyna Szczykutowicz
tel.: 71 770 30 87
e-mail: justyna.szczykutowicz@umw.edu.pl

Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno- techniczni

mgr Hanna Leonowicz
tel.: 71 770 30 70
e-mail: hanna.leonowicz@umw.edu.pl

mgr Zuzanna Miądowicz
tel.: 71 770 30 73
e-mail: zuzanna.miadowicz@umw.edu.pl

Laborant

Anna Bismor
tel.: 71 770 30 73
e-mail: anna.bismor@umw.edu.pl

3.10.2022

WL Biochemia z elementami chemii (1)

Zajęcia CL rozpoczynają się w 3 tygodniu semestru, natomiast wykłady ruszają już 5 października z wykorzystaniem TEAMS - link zostanie udostępniony prze Opiekuna Roku.

3.10.2022

WL Biochemia z elementami chemii (2)

Wszystkie formy zajęć rozpoczną się w 3 tygodniu semestru. Wykłady na platformie TEAMS.

3.10.2022

WLS Biochemia z elementami chemii

Zajęcia CL i CA rozpoczną się w 1 tygodniu semestru. Wykłady od 2 tygodnia semestru, na platformie TEAMS.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Ireneusz Ceremuga
tel.: 71 784 17 82, 71 784 13 77
e-mail: ireneusz.ceremuga@umw.edu.pl

Sylabus RA 2022/2023

Podania można składać tylko do końca 1 tygodnia semestru zimowego.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Ireneusz Ceremuga
tel.: 71 784 17 82, 71 784 13 77
e-mail: ireneusz.ceremuga@umw.edu.pl

Sylabus RA 2022/2023

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. UMW
tel.: 71 784 13 72
e-mail: irena.kustrzeba-wojcicka@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Ireneusz Ceremuga
tel.: 71 784 17 82, 71 784 13 77
e-mail: ireneusz.ceremuga@umw.edu.pl

Sylabus RA 2022/2023

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr hab. Jadwiga Pietkiewicz
tel.: 71 784 13 78
e-mail: jadwiga.pietkiewicz@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Małgorzata Pupek
tel.: 71 770 30 69
e-mail: malgorzata.pupek@umw.edu.pl

Person in charge for the course:

dr hab. Małgorzata Matusiewicz
tel.: 71 784 13 96
e-mail: malgorzata.matusiewicz@umw.edu.pl

Adiunct responsible for ED didactics:

dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 77
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umw.edu.pl

Person in charge for the course:

dr hab. Małgorzata Matusiewicz
tel.: 71 784 13 96
e-mail: malgorzata.matusiewicz@umw.edu.pl

Adiunct responsible for ED didactics:

dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 77
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umw.edu.pl

Person in charge for the course:

dr hab. Małgorzata Matusiewicz
tel.: 71 784 13 96
e-mail: malgorzata.matusiewicz@umw.edu.pl

Adiunct responsible for ED didactics:

dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 77
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umw.edu.pl