Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego

ul. O. Bujwida 44a, 50-345 Wrocław
tel.: 71 328 60 45, 71 328 66 91 (portiernia)
faks: 71 328 60 16
e-mail: emerg.kids@umw.edu.pl

Struktura jednostki

Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego

  • Pracownia Fantomowa Nauczania Symulacyjnego
  • Pracownia Symulacji Komputerowych
  • Pracownia Naukowo-Badawcza wpływu pól magnetycznych
Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Jan Godziński
jan.godzinski@umw.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny
Adiunkt dydaktyczny

dr Joanna Jakubaszko-Jabłońska
joanna.jakubaszko-jablonska@umw.edu.pl

Adiunkt

dr n. prawnych Mateusz Paplicki
mateusz.paplicki@umw.edu.pl

Asystenci

dr Piotr Miśkiewicz
piotr.miskiewicz@umw.edu.pl

dr Anna Wojtyłko
anna.wojtylko@umw.edu.pl

mgr Aleksandra Berdzińska-Wolny
aleksandra.berdzinska-wolny@umw.edu.pl

mgr Krzysztof Janowski
krzysztof.janowski@umw.edu.pl

Studia doktoranckie

lek. Remigiusz Chrostek
remigiusz.chrostek@umw.edu.pl

lek. Urszula Chrostek
urszula.chrostek@umw.edu.pl

Lek. Karol Dopierała
karol.dopierala@umw.edu.pl

Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego - dydaktyka

  • Konsultacje z Adiunktem Dydaktycznym oraz Wykładowcami
  • Regulamin przedmiotów
  • Zasady BHP obowiązujące w Zakładzie Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego

 

Sylabusy - semestr zimowy/letni  2022/23:

Plany - semestr zimowy 2022/23:

Fakultety - semestr zimowy 2022/23:

Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego - nauka

Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, że pozostały jeszcze wolne miejsca na zajęciach fakultatywnych prowadzonych przez naszą jednostkę, takich jak:

- Nagłe zagrożenia zdrowia lub życia pochodzenia środowiskowego - (30 h, godziny zajęć - 15.00-18.45, pierwsze zajęcia w czwartek - 03.11.2022 r.)

i w związku z tym zapraszamy do zapisów na zajęcia w wirtualnym dziekanacie.

Szczegółowe informacje w sekretariacie Zakładu pod numerem: 71 328 60 45.