Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

p.o. kierownika jednostki
dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. UMW
julita.kulbacka@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 88 lub 71 784 05 26

Sekretariat
Edyta Podolan
edyta.podolan@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 88

Adres: ul. Borowska 211A, ( I piętro C.1/5/009; II piętro, część C2/02), 50-556 Wrocław
email: WF-26@umw.edu.pl

Kierownik jednostki (2018-2023)JS

Profesor dr hab. Jolanta Saczko (1964-2023) Prof. Jolanta Saczko zajmuje na  Uniwersytecie Medycznym, a szczególnie na Wydziale Farmaceutycznym, miejsce wyjątkowe będąc osobą niezwykłą. Przez wszystkie lata, łączyła wiedzę teoretyczną z praktycznym zastosowaniem. W 1998 roku pod opieką profesora Macieja Zabla, uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora biologii medycznej na Wydziale Lekarskim. Pierwsze kroki stawiała w Katedrze Histologii i Embriologii, z którą do końca była związana licznymi projektami badawczymi. Po doktoracie rozpoczęła swoją przygodę naukową i dydaktyczną w Katedrze i Zakładzie Biochemii Lekarskiej, początkowo pod opieką profesor Teresy Banaś a potem profesora Andrzeja  Gamiana. W 2012 roku nadano jej stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Nominację na profesora nauk medycznych otrzymała w 2019 roku. W 2018 roku podjęła nowe wyzwanie, tworząc od podstaw nową Katedrę Biologii Molekularnej i Komórkowej na Wydziale Farmaceutycznym naszej Alma Mater. Jak się okazało był to niezwykły impuls, żeby ze zdwojoną energią prowadzić prace badawcze. Od tego momentu jednostka kierowana przez Prof. J. Saczko jest w czołówce w rankingach naukowych. Profesor Saczko była wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia naukowe, otrzymała również Złoty Medal "Za Długoletnią Służbę". Kierowała zespołem zajmującym się eksperymentalnymi terapiami przeciwnowotworowymi. Autorka ponad 200 artykułów, poświęciła swoje życie nauce i kształceniu młodej kadry. Była promotorem i opiekunem wielu prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Odbyła wiele staży naukowych, m.in. w Cancer Research Institute w Wielkiej Brytanii, w Instytucie Onkologii w Lublanie. Praca była jej życiową pasją, a zdolności dydaktyczne Profesor J. Saczko przyciągały rzesze studentów, o czym świadczą osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego. Bez wątpienia była wspaniałym mentorem i inspiracją dla współpracowników. Jej odejście tworzy ogromną pustkę w naszej społeczności. Jej poczucie humoru, empatia i radość z życia powodowały, że była lubiana i szanowana przez wszystkich. Jej uczciwość i zapał naukowy, jak również wielka hojność i dyspozycyjność oraz chęć pomocy innym były nieocenione.

 

51.0773935, 17.0312523

Profesorowie

Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Jolanta Saczko
jolanta.saczko@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 89 

 

dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. UMW
julita.kulbacka@umw.edu.pl
tel.: 71 784 05 26

 

dr hab. inż. Anna Choromańska, prof. UMW
anna.choromanska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 05 26

Adiunkci

dr inż.Dagmara Baczyńska
dagmara.baczynska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 90

 

dr Agnieszka Chwiłkowska (adiunkt dydaktyczny)
agnieszka.chwilkowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 90

 

dr inż. Nina Rembiałkowska
nina.rembialkowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 92

Pracownicy naukowo i inżynieryjno - techniczni

dr Anna Szewczyk
a.szewczyk@umw.edu.pl

tel.: 71 784 06 92

 

dr Katarzyna Bieżuńska-Kusiak
katarzyna.biezunska-kusiak@umw.edu.pl

 

mgr Agnieszka Gajewska-Naryniecka
agnieszka.gajewska-naryniecka@umw.edu.pl

tel.: 71 784 06 88

Doktoranci

mgr Zofia Łapińska (III rok)
e-mail: zofia.lapinska@student.umw.edu.pl

 

mgr Urszula Szwedowicz (III rok)
e-mail: urszula.szwedowicz@student.umw.edu.pl

 

mgr Agnieszka Gajewska-Naryniecka (II rok)
agnieszka.gajewska-naryniecka@umw.edu.pl

pracownicy KZBMIK

KONSULTACJE:
W trosce o państwa czas i możliwość efektywniejszego przeprowadzenia konsultacji prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, aby umówić się na konsultacje i przedstawić jej temat.

prof. dr hab. Jolanta Saczko - wtorek 10:30-11:15
dr hab. inż. Julita Kulbacka - wtorek 10:30-11:15
dr hab. inż. Anna Choromańska - wtorek 10:30-11:15
dr Dagmara Baczyńska - wtorek 14:15-15:00
dr inż. Nina Rembiałkowska - wtorek 10:30-11:15
dr Agnieszka Chwiłkowska - wtorek13:15-14:00
mgr Zofia Łapińska - wtorek 9.00-9.45
mgr Urszula Szwedowicz - wtorek 9.00-9.45
mgr Agnieszka Gajewska-Naryniecka - wtorek 10:30-11:15

Osoby, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność  lub inne obiektywne przesłanki mogą mieć szczególne potrzeby związane ze sposobem realizacji zajęć, zaliczenia bądź przygotowaniem materiałów proszone są o przedstawienie swojej sytuacji mailowo lub osobiście adiunktowi dydaktycznemu lub prowadzącemu grupę ćwiczeniową.
Chcemy, aby na naszych zajęciach każdy miał równe prawo do zdobycia wiedzy i rozliczenia się z niej.
Osoby, które w szczególności mogą zgłaszać takie potrzeby to:
1.       Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności: z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, osoby ze spektrum autyzmu;
2.       Osoby z chorobami przewlekłymi,
3.       Osoby w kryzysie zdrowia: psychicznego, po urazach, operacjach
Farmacja


Genetyka I rok semestr letni

Wyniki I terminu egzaminu z Genetyki z dnia 28.06.2023 r.

Egzamin z genetyki zdały osoby, które uzyskały wynik 60%, co stanowi 29 punktów na 48 możliwych do zdobycia.

Prace będą do wglądu w poniedziałek 3.07.23 r. w godz. 12.00-13.00 w sekretariacie.

Instrukcje i raporty do ćwiczeń z genetyki
ćwiczenie 1 organizacyjne


Biologia molekularna II rok semestr zimowy


Fakultety Śmierć komórki – jak umrzeć na kilka sposobów? I rok semestr letni
Termin fakultetów:  22.05.-19.06.23 r. (poniedziałek) godz. 8:30- 11:30, sala  C2/2/017
Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link znajduje się w materiałach uczelnianych.

Fakultety Molekularne i komórkowe aspekty nowoczesnych metod diagnostycznych 
III rok semestr zimowy
Analityka medyczna


Biologia molekularna III rok semestr letni

Link do wykładów z biologii molekularnej znajduje się w materiałach uczelnianych
Seminaria odbywają się w Sali Seminaryjnej C2/2/017. Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link znajduje się w materiałach uczelnianych.
Ćwiczenia z biologii molekularnej odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001 zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej. 
Proszę przed ćwiczeniami zapoznać się, wydrukować i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone poniżej. Instrukcje do ćw. 5 i 6 proszę wydrukować w kolorze.


Diagnostyka molekularna IV rok semestr letni

Link do wykładów z diagnostyki molekularnej znajduje się w materiałach uczelnianych
Seminaria odbywają się w Sali Seminaryjnej C2/2/017. Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link znajduje się w materiałach uczelnianych.
Ćwiczenia odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001 zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej. 
Proszę przed ćwiczeniami zapoznać się, wydrukować i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone poniżej.


Fakultet Molekularne i komórkowe aspekty nowoczesnych metod diagnostycznych 
III rok semestr zimowy

Fakultet Śmierć komórki – jak umrzeć na kilka sposobów? 
III rok semestr zimowy

Fakultet Metody in vitro w laboratorium
IV rok semestr letni 
Termin fakultetów:  23.05-20.06.23 r. (wtorek) godz. 13.00-16.00 , sala  C2/2/017
Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link znajduje się w materiałach uczelnianych.
Dietetyka I stopień

I rok semestr zimowy


Biologia medyczna / wykorzystanie nauk biologicznych w medycynie
Ćwiczenia z biologii medycznej odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001. Proszę przed ćwiczeniami zapoznać się, wydrukować i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone poniżej.
Seminaria z biologii medycznej rozpoczną się po zakończeniu wykładów. Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link będzie udostępniony w materiałach uczelnianych.
Plan zajęć jest  zamieszczony poniżej.


Genetyka 
Seminaria z genetyki rozpoczną się po zakończeniu wykładów zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej.  Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link będzie udostępniony w materiałach uczelnianych.
Dietetyka II stopień

I rok semestr zimowy


Fakultet Metody in vitro w laboratorium  
Termin fakultetów: 10.11.2022-15.12.2022 (czwartek)  godz. 17:15-20:15, sala C2/2/017
Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link będzie udostępniony w materiałach uczelnianych.

Kierunki badań:

- wspomaganie transportu leków metodami elektroporacji i sonoporacji
- analiza mikroRNA i ekspresji genów
- markery stresu oksydacyjnego i ocena procesów wolnorodnikowych w terapiach przeciwnowotworowych 
- oporność wielolekowa
- terapia fotodynamiczna, jej modulacje i badanie mechanizmów
- naturalne substancje przeciwnowotworowe (kurkumina, kawaina, biochanina, katechina itd.)
- wpływ radiacji i mikrograwitacji na materiał biologiczny

Miniatura 6 DEC-2022/06/X/NZ1/01309 (2022-2023) - "Ocena właściwości biologicznych membran wytworzonych z poli-L-laktydu uzupełnionych fibryną bogatopłytkową" (kier. dr Agnieszka Chwiłkowska)

Opus 21 2021/41/B/ST5/02233 (2022-2026) - "Struktura i Funkcja Korony Białkowej na Powierzchni Nanocząsteczek", projekt w konsorcjum z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (kier. prof. B. Jachimska, kier. po stronie UMW - J. Kulbacka) https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/519012-pl.pdf

Daina 2 UMO-2020/38/L/NZ7/00342 (2021-2024) - "Manipulacja oporności lekowej w komórkach nowotworowych poprzez nanosekundowe, asymetryczne sekwencje impulsów" - (J.Kulbacka) NCN info

Sonata Bis 6 2016/22/E/NZ5/00671 (2017-2022) - "Udział ultra krótkich pulsów elektrycznych w indukcji stresu oksydacyjnego oraz ocena przeciwnowotworowego potencjału elektroporacji nanosekundowej (nsPEF) w nowotworach jelita grubego na modelu in vitro i in vivo" - (J.Kulbacka) NCN_info

Preludium 14 (2018 - 2021) - "Uwrażliwianie komórek raka trzustki na działanie impulsowego pola elektrycznego i elektrochemioterapię - od modelowania molekularnego po zminiaturyzowane hodowle komórkowe 3D" - (O. Michel) NCN info

Preludium 12 (2017-2020) - "Wpływ jonów wapnia oraz jonów wapnia i elektroporacji na wewnątrzkomórkowe mechanizmy szczurzych komórek mięśni szkieletowych prawidłowych i patologicznych" - (A. Szewczyk) NCN_info

Preludium 10 (2016-2019) - "Ocena działania elektroporacji i elektrochemioterapii ludzkie komórki nowotworowe wrażliwe i oporne na chemioterapię w warunkach in vitro" - (N. Rembiałkowska) NCN_info


Projekty MNiSW:

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje (2022- 2023) - "Nutraceutyki w walce z kancerogennym działaniem smogu"- Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej (opiekun: J. Kulbacka, kierownik ze strony studentów: Z. Łapińska i U. Szwedowicz)

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje (2021- 2022) - "Impulsy elektryczne jako narzędzie do modulacji immunofenotypu limfocytów CD8+" - Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej (opiekun:J. Saczko, kierownik ze strony studentów: W. Szlasa)

Diamentowy Grant VIII edycja - "Sonoporacja jako nowoczesna metoda modulacji błon komórek nowotworowych przewodu pokarmowego w terapii przeciwnowotworowej" (2019-2023) (student WL: D. Przystupski, opiekun: J.Kulbacka)

Najlepsi z Najlepszych 3.0! (POWER)- "Badania nad ochrona materiału biologicznego na potrzeby misji kosmicznych" (opiekunowie: J.Kulbacka - UMED; J. Górski - PWr) (2018-2019) MNiSW_info  

Najlepsi z Najlepszych! 4.0 (POWER)- "Nowoczesne terapie przeciwnowotworowe - wpływ pola magnetycznego i nanosekundowych impulsów elektrycznych na modulacje immunofenotypu czerniaka " (opiekunowie: J.Kulbacka , K. Karłowicz-Bodalska) (2022-2023) 


Projekty NCBiR

POiR "Dolnośląska strefa technologii biomedycznych" - Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji (SatRevolution, PWr, UMED, IITD, UP).info


Projekty Młodych Naukowców

STM.A040.18.013 "Wpływ modulatorów ekspresji receptorów retinoidowych i naturalnych substancji przenikających barierę krew mózg  na  ludzkie nowotworowe i prawidłowe komórki nerwowe." (A.Choromańska)

STM.2020 "Wpływ atorwastatyny na efektywność elektrochemioterapii z wapniem –badania in vitro na komórkach steroidogennych" - (N.Rembiałkowska)


Projekty RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości - Obszar strategiczny nr 2)

RN-N/1798-420/2020 - "Molecular alterations induced by simulated microgravity and their implications to drug resistance of human cancer cells" (J.Kulbacka)
RN-N/294-420/2020 - „Natural substances in neutralization of simulated muscle atrophy under in vitro conditions” (M. Wastag, J. Kulbacka)

Rok 2022

Rok 2021 - pdf

Rok 2020 - pdf

Rok 2019 - pdf

Rok 2018 - pdf

Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej - KoKoN

SKN-KoKoN(http://www.stn.umed.wroc.pl/k178/, FB

 

 

 

Opiekunowie:
dr hab. Anna Choromańska
dr inż. Nina Rembiałkowska

Przewodniczący
Magdalena Kloc
magdalena.kloc@student.umw.edu.pl

Z-ca przewodniczącego 

Elżbieta Bartoszewska
elzbieta.bartoszewska@student.umed.wroc.pl

Sekretarz 

Klaudia Molik
klaudia.molik@student.umed.wroc.pl

SKN-KoKoN

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane wydarzenia:

https://konferencje.umw.edu.pl/5iwsm2023/

5thIWSM2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tematyka badawcza:

Choroby nowotworowe są obecnie jedną z wiodących przyczyn zgonów. Wychodząc naprzeciw problemom dzisiejszego świata zajmujemy się poszukiwaniem i badaniem nowych terapii (m.in. chemioterapii (CT), elektrochemioterapii (ECT), terapii fotodynamicznej (PDT)), które w przyszłości mogą być stosowane w onkologii. Dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych badań molekularnych pogłębiamy i rozwijamy swoje zainteresowania w dziedzinie biologii komórek nowotworowych. Przedmiotem naszej działalności jest przygotowywanie, prowadzenie oraz promowanie projektów badawczych dotyczących tematyki związanej z komórkami nowotworowymi. Dodatkowo we współpracy z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim realizujemy projekt ARES (ang. Astrobiology Radiation Experiments in Stratosphere; https://www.facebook.com/Astrobiology.ARES/) dotyczący funkcjonowania komórek człowieka w subkosmicznych warunkach. Szczególny nacisk kładziemy na poszukiwanie substancji ograniczających szkodliwe oddziaływanie warunków kosmicznych (m.in. radiacji) na funkcjonowanie komórek zdrowych i nowotworowych. Wierzymy, że wyniki naszych badań mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w kontekście misji kosmicznych, ale także w poszukiwaniu alternatywnych strategii leczenia nowotworów.

Realizowane projekty badawcze:

Wpływ poziomu cholesterolu w błonie komórkowej na elektroporacje nowotworów steroidogennych – Za pomocą preinkubacji z atorwastatyną, podejmowane są próby obniżenia syntezy cholesterolu w komórkach raka piersi (MDA-MB231) oraz prostaty (Du-145). Komórki są elektroporowane w celu porównania stopnia permeablizizacji po zahamowaniu biosyntezy cholesterolu. Potencjalnie projekt może przynieść nowe możliwości modulacji wrażliwości komórek w elektrochemioterapii. [Wojciech Szlasa]

Astrobiologia i sonoporacja - Jeden z obszarów naszych badań dotyczy wpływu bodźców fizycznych tj. fal akustycznych oraz siły grawitacji, na funkcjonowanie komórek nowotworowych, przede wszystkim zjawisko oporności wielolekowej (ang. multidrug resistance – MDR). [Dawid Przystupski, Agata Górska, Piotr Wawryka] (finansowanie z WCA- projekt FAST I edycja)

Indukowanie starzenia u komórek glejaka wielopostaciowego - Zakres badań obejmuje sprawdzanie potencjału licznych substancji do indukcji starzenia oraz ocene wyindukowanego fenotypu wydzielniczego. Badania są prowadzone pod kątem zastosowania w terapii metronomicznej. Aktualnie badane jest kurkumina oraz leki przeciwnowotowrowe dasatinib, Palbociclib na liniach komórkowych glejaka SNB-19 i U87MG. [Michał Tyliszczak, Marek Kotas] (finansowanie z WCA- projekt FAST I edycja)

Elektroporacja raka prostaty – Projekt polega na przebadaniu potencjału elektrochemioterapii z jonami wapnia na raku prostaty (Du-145). Szczególny nacisk nałożony jest na opis właściwości migracyjnych, adhezyjnych komórek po terapii oraz na molekularnym opisie samego procesu elektroporacji. [Aleksander Kiełbik, WCA FAST II edycja]

Wpływ 6-Gingerolu na cykl komórkowy i apoptozę komórek raka piersi w monoterapii oraz w skojarzeniu z paklitakselem - badania in vitro. [Kamila Wala, WCA FAST II edycja]

Ocena właściwości przeciwzapalnych pochodnych betuliny - [Aleksandra Zalesińska, WCA FAST II edycja]

Wpływ mikrosekundowej elektroporacji na ekspresję markerów powierzchniowych MAGE czerniaka barwnikowego (A375) i bezbarwnikowego (C32) - badania in vitro - [Wojciech Szlasa, WCA FAST II edycja]

Wyciąg z Szałwi czerwonokorzeniowej jako nowy środek wspomagający leczenie ran - [Urszula Szwedowicz, FAST III edycja, 2021]

Natural substances in neutralization of simulated muscle atrophy under invitro conditions. [Maksymilian Wastag, Regionalna Inicjatywa Doskonałości, MNiSW]

Osiągnięcia:

1. I miejsce w ogólnopolskim konkursie dla kół naukowych "3Mind" organizowany przez firmę 3M

2. Laureaci konkursu "Najlepsi z najlepszych! 3.0" organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt pt. "Badania nad ochroną materiału biologicznego na potrzeby misji kosmicznych" 

3. Badania w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) info

4. Laureaci konkursu STRUNA  w kategorii StRuNa-Med 2019 oraz w kategorii głównej Projekt Roku 2019

5. Laureaci konkursu StRuNa w  kategorii StRuNa-Med 2020. 

6. Laureaci nagrody Pro Juvenes 2022 w kategorii „Projekt naukowy” (Plebiscyt organizowany jest przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej)

 

Ogólne kryteria rekrutacji na prace magisterskie do Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej 

Rekrutacja na prace magisterskie WF UMW 2023/2024 wg zasad pod linkiem  DYPLOMOWANIE 

Tematy prac magisterskich na kierunku Farmacja i Analityka 2022/23

1. Wpływ resweratrolu na ekspresję receptorów estrogenowych w komórkach nowotworowych.
2. Wpływ kurkuminy na ekspresję receptorów estrogenowych w komórkach nowotworowych.
3. Wpływ nanosekundowych impulsów elektrycznych na ekspresję markerów powierzchniowych LAG-3 i PD-1 na komórkach czerniaka barwnikowego (A375) i bezbarwnikowego (C32) - (realizacja w ramach FAST WCA - zarezerwowana)
4. Wpływ elektroporacji na ekspresję białkowych markerów apoptozy  w komórkach nowotworowych raka płuca.
5. Wpływ elektroporacji na ekspresję białek oporności lekowej w komórkach nowotworowych raka płuca.
6. Wpływ onkosomów na ludzkie komórki prawidłowe.
7. Ocena biokompatybilności biomateriałów złożonych z poli(adypinianu glicerolu) z dodatkiem bioszkła z ludzkimi fibroblastami in vitro.
8. Analiza częstości mutacji c.818 G>A w genie TP53 u dzieci z zaćmą  (Analityka)

Konferencje