Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Kierownik jednostki
dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. UMW
julita.kulbacka@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 92

Sekretariat
Edyta Podolan
edyta.podolan@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 88

Adres: ul. Borowska 211A, ( I piętro C.1/5/009; II piętro, część C2/02), 50-556 Wrocław
email: WF-26@umw.edu.pl

Kierownik jednostki (2018-2023) - Profesor dr hab. Jolanta Saczko (1964-2023)

51.0773935, 17.0312523

Profesorowie

Kierownik Katedry i Zakładu
dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. UMW
julita.kulbacka@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 92

 

dr hab. inż. Anna Choromańska, prof. UMW
anna.choromanska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 05 90

Adiunkci

dr inż.Dagmara Baczyńska
dagmara.baczynska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 89

 

dr Agnieszka Chwiłkowska (adiunkt dydaktyczny)
agnieszka.chwilkowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 89

 

dr inż. Nina Rembiałkowska
nina.rembialkowska@umw.edu.pl
 

Pracownicy naukowo i inżynieryjno - techniczni

dr Anna Szewczyk
a.szewczyk@umw.edu.pl

dr Katarzyna Bieżuńska-Kusiak
katarzyna.biezunska-kusiak@umw.edu.pl

tel.: 71 784 06 89

mgr Agnieszka Gajewska-Naryniecka
agnieszka.gajewska-naryniecka@umw.edu.pl

 

Doktoranci

mgr Zofia Łapińska (IV rok)
e-mail: zofia.lapinska@student.umw.edu.pl

 

mgr Urszula Szwedowicz (IV rok)
e-mail: urszula.szwedowicz@student.umw.edu.pl

 

mgr Agnieszka Gajewska-Naryniecka (III rok)
agnieszka.gajewska-naryniecka@umw.edu.pl

pracownicy KZBMIK

KONSULTACJE:
W trosce o Państwa czas i możliwość efektywniejszego przeprowadzenia konsultacji prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, aby umówić się na konsultacje i przedstawić jej temat.

dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. UMW - wtorek 10:30-11:15
dr hab. inż. Anna Choromańska, prof. UMW - wtorek 10:30-11:15
dr Dagmara Baczyńska - wtorek 14:15-15:00
dr inż. Nina Rembiałkowska - wtorek 10:30-11:15
dr Agnieszka Chwiłkowska - wtorek10:15-11:00
mgr Zofia Łapińska - wtorek 9.00-9.45
mgr Urszula Szwedowicz - wtorek 9.00-9.45
mgr Agnieszka Gajewska-Naryniecka - wtorek 10:30-11:15

Osoby, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność  lub inne obiektywne przesłanki mogą mieć szczególne potrzeby związane ze sposobem realizacji zajęć, zaliczenia bądź przygotowaniem materiałów proszone są o przedstawienie swojej sytuacji mailowo lub osobiście adiunktowi dydaktycznemu lub prowadzącemu grupę ćwiczeniową.
Chcemy, aby na naszych zajęciach każdy miał równe prawo do zdobycia wiedzy i rozliczenia się z niej.
Osoby, które w szczególności mogą zgłaszać takie potrzeby to:
1.       Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności: z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, osoby ze spektrum autyzmu;
2.       Osoby z chorobami przewlekłymi,
3.       Osoby w kryzysie zdrowia: psychicznego, po urazach, operacjach
Farmacja


Genetyka
I rok semestr letni

Link do wykładów z genetyki znajduje się w materiałach uczelnianych
Ćwiczenia odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001 zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej. 
Proszę przed ćwiczeniami wydrukować, zapoznać się i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone w materiałach uczelnianych


Biologia molekularna
II rok semestr zimowy

Link do wykładów z biologii molekularnej znajduje się w materiałach uczelnianych
Ćwiczenia z biologii molekularnej odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001 zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej. 
Proszę przed ćwiczeniami wydrukować, zapoznać się i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone poniżej. 


Fakultety Śmierć komórki – jak umrzeć na kilka sposobów? 
I rok semestr letni

Fakultety będą odbywać się w sali seminaryjnej C2/2/017 w poniedziałki  13.05-10.06.2024  godz. 8.30 - 11.30.

Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link znajduje się w materiałach uczelnianych.

Tematy:
1. Śmierć komórki - procesy odwracalne i nieodwracalne, “point-of-no-return”, receptory śmierci (FAS, TNF-R itp.) i ich ligandy.
2. Szlaki indukcji apoptozy (receptorowy wewnętrzny, pseudoreceptorowy, sfingomielinowy, indukowalny).
3. Genetyczne uwarunkowania programowanej śmierci.
4. Regulacja molekularnych mechanizmów śmierci komórkowej - a powodzenie terapii przeciwnowotworowej (siRNA, CRISPR).
5. Atypowe śmierci komórki: katastrofa mitotyczna, anoikoza, paraptoza, entoza, degeneracja Waleriana, starzenie się a programowana śmierć komórki, nekroza.
6. Ferroptoza- nieznany mechanizm śmierci komórkowej.
7. Metody oznaczania śmierci w tkankach i komórkach.
8. mikroRNA – mały detektyw apoptozy.
9. Badania śmierci komórkowej w medycynie sądowej – potencjalne wykorzystanie genów zombie.
10. Śmierć komórki w fizjologii i patologii organizmu (czynniki wywołujące różne rodzaje śmierci komórkowej choroby degeneracyjne).
Analityka medyczna


Biologia molekularna
III rok semestr letni

Link do wykładów z biologii molekularnej znajduje się w Centralnym Repozytorium Materiałów Dydaktycznych
Seminaria odbywają się w Sali Seminaryjnej C2/2/017. Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link znajduje się w CRMD.
Ćwiczenia z biologii molekularnej odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001 zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej. 
Proszę przed ćwiczeniami zapoznać się, wydrukować i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone na dysku uczelnianym, link znajduje się w CRMD. Instrukcje do ćw. 5 i 6 proszę wydrukować w kolorze.


Diagnostyka molekularna
IV rok semestr letni

Link do wykładów z diagnostyki molekularnej znajduje się w Centralnym Repozytorium Materiałów Dydaktycznych
Seminaria odbywają się w Sali Seminaryjnej C2/2/017. Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link znajduje się w CRMD.
Ćwiczenia odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001 zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej. 
Proszę przed ćwiczeniami zapoznać się, wydrukować i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone na dysku uczelnianym, link znajduje się w CRMD.


Fakultet Molekularne i komórkowe aspekty nowoczesnych metod diagnostycznych 
III rok semestr zimowy

Fakultet Śmierć komórki – jak umrzeć na kilka sposobów? 
III rok semestr zimowy

Fakultet Metody in vitro w laboratorium
IV rok semestr zimowy
Dietetyka I stopień


Biologia medyczna
I rok semestr zimowy

Link do wykładów z biologii molekularnej znajduje się w materiałach uczelnianych
Ćwiczenia z biologii medycznej odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001. Proszę przed ćwiczeniami wydrukować, zapoznać się i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone poniżej.
Seminaria z biologii medycznej rozpoczną się po zakończeniu wykładów. Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link będzie udostępniony w materiałach uczelnianych.


Genetyka 
I rok semestr zimowy

Link do wykładów z genetyki znajduje się w materiałach uczelnianych
Seminaria z genetyki rozpoczną się po zakończeniu wykładów zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej.  Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link będzie udostępniony w materiałach uczelnianych.


Immunologia
II rok semestr letni

Link do wykładów z immunologii znajduje się w Centralnym Repozytorium Materiałów Dydaktycznych
Ćwiczenia odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001 zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej. 

Proszę przed ćwiczeniami zapoznać się, wydrukować i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone na dysku uczelnianym, link znajduje się w CRMD. 


Fakultet Molekularne i komórkowe aspekty nowoczesnych metod diagnostycznych 
II rok semestr zimowy
fakultety będą obywały się on-line na platformie Teams
Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym.
Dietetyka II stopień


Immunologia
II rok semestr letni

Link do wykładów znajduje się w Centralnym Repozytorium Materiałów Dydaktycznych

Ćwiczenia odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001 zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej. 

Proszę przed ćwiczeniami zapoznać się, wydrukować i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone na dysku uczelnianym, link znajduje się w CRMD. 

Fakultet Metody in vitro w laboratorium
I rok semestr letni

Fakultety będą odbywać się w sali seminaryjnej C2/2/017 w poniedziałki  8.04-6.05.2024  godz.14.15 - 17.15.

Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link znajduje się w Centralnym Repozytorium Materiałów Dydaktycznych.

1.Charakterystyka i typy hodowli komórkowych; środowisko hodowlane, media i suplementy, rozdzielanie i metody identyfikowania komórek. 
2.Skąd się wzięły hodowle? Klasyfikacja hodowli komórek i tkanek. Zastosowanie modelu komórkowego in vitro w nauce, biotechnologii, medycynie i przemyśle. 
3.Metody zliczania komórek  i analizy  typów śmierci komórkowej  – od metod podstawowych do automatycznych.
4.Linie komórkowe jako model badawczy funkcji genów. Przygotowanie komórek do podstawowych badań biologii molekularnej na poziomie DNA, RNA i białka.
5.Podwójne oblicze komórek macierzystych.
6.Komórki jako model doświadczalny w walidacji leków (test MTT, SRB i klonogenny, IC50, SI - interakcje).
7.Metody obrazowania kultur in vitro - 2D i 3D.
8.Co możemy wydrukować? - Bioprinting

 

 

 

Kierunki badań:

- zastosowanie ultrakrótkich impulsów elektrycznych w terapiach przeciwnowotworowych

- analiza mikroRNA i ekspresji genów

- udział mikropęcherzyków w przekazywaniu sygnałów  komórkowych

- markery stresu oksydacyjnego i ocena procesów wolnorodnikowych

- oporność wielolekowa

- terapia fotodynamiczna, jej modulacje i badanie mechanizmów

- naturalne substancje przeciwnowotworowe (kurkumina, kawaina, biochanina, katechina itd.)

Pracownia hodowli komórkowej

tel. 071 784 06 91

 

Projekty NCN

W TOKU:

Miniatura 6 DEC-2022/06/X/NZ1/01309 (2022-2023) - "Ocena właściwości biologicznych membran wytworzonych z poli-L-laktydu uzupełnionych fibryną bogatopłytkową" (kier. dr Agnieszka Chwiłkowska)

Opus 21 2021/41/B/ST5/02233 (2022-2026) - "Struktura i Funkcja Korony Białkowej na Powierzchni Nanocząsteczek", projekt w konsorcjum z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (kier. prof. B. Jachimska, kier. po stronie UMW - J. Kulbacka) https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/519012-pl.pdf

Daina 2 UMO-2020/38/L/NZ7/00342 (2021-2024) - "Manipulacja oporności lekowej w komórkach nowotworowych poprzez nanosekundowe, asymetryczne sekwencje impulsów" - (J.Kulbacka) NCN info

ZAKOŃCZONE:

Sonata Bis 6 2016/22/E/NZ5/00671 (2017-2022) - "Udział ultra krótkich pulsów elektrycznych w indukcji stresu oksydacyjnego oraz ocena przeciwnowotworowego potencjału elektroporacji nanosekundowej (nsPEF) w nowotworach jelita grubego na modelu in vitro i in vivo" - (J.Kulbacka) NCN_info

Preludium 14 (2018 - 2021) - "Uwrażliwianie komórek raka trzustki na działanie impulsowego pola elektrycznego i elektrochemioterapię - od modelowania molekularnego po zminiaturyzowane hodowle komórkowe 3D" - (O. Michel) NCN info

Preludium 12 (2017-2020) - "Wpływ jonów wapnia oraz jonów wapnia i elektroporacji na wewnątrzkomórkowe mechanizmy szczurzych komórek mięśni szkieletowych prawidłowych i patologicznych" - (A. Szewczyk) NCN_info

Preludium 10 (2016-2019) - "Ocena działania elektroporacji i elektrochemioterapii ludzkie komórki nowotworowe wrażliwe i oporne na chemioterapię w warunkach in vitro" - (N. Rembiałkowska) NCN_info


Projekty MNiSW:

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje (2022- 2023) - "Nutraceutyki w walce z kancerogennym działaniem smogu"- Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej (opiekun: J. Kulbacka, kierownik ze strony studentów: Z. Łapińska i U. Szwedowicz)

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje (2021- 2022) - "Impulsy elektryczne jako narzędzie do modulacji immunofenotypu limfocytów CD8+" - Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej (opiekun:J. Saczko, kierownik ze strony studentów: W. Szlasa)

Diamentowy Grant VIII edycja - "Sonoporacja jako nowoczesna metoda modulacji błon komórek nowotworowych przewodu pokarmowego w terapii przeciwnowotworowej" (2019-2023) (student WL: D. Przystupski, opiekun: J.Kulbacka)

Najlepsi z Najlepszych 3.0! (POWER)- "Badania nad ochrona materiału biologicznego na potrzeby misji kosmicznych" (opiekunowie: J.Kulbacka - UMED; J. Górski - PWr) (2018-2019) MNiSW_info  

Najlepsi z Najlepszych! 4.0 (POWER)- "Nowoczesne terapie przeciwnowotworowe - wpływ pola magnetycznego i nanosekundowych impulsów elektrycznych na modulacje immunofenotypu czerniaka " (opiekunowie: J.Kulbacka , K. Karłowicz-Bodalska) (2022-2023) 


Projekty NCBiR

POiR "Dolnośląska strefa technologii biomedycznych" - Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji (SatRevolution, PWr, UMED, IITD, UP).info


Projekty Młodych Naukowców

STM.A040.18.013 "Wpływ modulatorów ekspresji receptorów retinoidowych i naturalnych substancji przenikających barierę krew mózg  na  ludzkie nowotworowe i prawidłowe komórki nerwowe." (A.Choromańska)

STM.2020 "Wpływ atorwastatyny na efektywność elektrochemioterapii z wapniem –badania in vitro na komórkach steroidogennych" - (N.Rembiałkowska)


Projekty RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości - Obszar strategiczny nr 2)

RN-N/1798-420/2020 - "Molecular alterations induced by simulated microgravity and their implications to drug resistance of human cancer cells" (J.Kulbacka)
RN-N/294-420/2020 - „Natural substances in neutralization of simulated muscle atrophy under in vitro conditions” (M. Wastag, J. Kulbacka)

Rok 2022

Rok 2021 - pdf

Rok 2020 - pdf

Rok 2019 - pdf

Rok 2018 - pdf

Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej - KoKoN

SKN-KoKoNK 148, FB

 

 

 

Opiekunowie:
dr hab. Anna Choromańska, prof. UMW
dr inż. Nina Rembiałkowska

Przewodniczący
Magdalena Kloc
magdalena.kloc@student.umw.edu.pl

Z-ca przewodniczącego 

Elżbieta Bartoszewska
elzbieta.bartoszewska@student.umed.wroc.pl

Sekretarz 

Klaudia Molik
klaudia.molik@student.umed.wroc.pl

SKN-KoKoN

 

 

 

 

 

 

 

 

II miejsce w rankingu Kół Naukowych UMW
II miejsce w rankingu kół naukowych UMW 2023

Organizowane wydarzenia:

https://konferencje.umw.edu.pl/5iwsm2023/

5thIWSM2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tematyka badawcza:

Choroby nowotworowe są obecnie jedną z wiodących przyczyn zgonów. Wychodząc naprzeciw problemom dzisiejszego świata zajmujemy się poszukiwaniem i badaniem nowych terapii (m.in. chemioterapii (CT), elektrochemioterapii (ECT), terapii fotodynamicznej (PDT)), które w przyszłości mogą być stosowane w onkologii. Dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych badań molekularnych pogłębiamy i rozwijamy swoje zainteresowania w dziedzinie biologii komórek nowotworowych. Przedmiotem naszej działalności jest przygotowywanie, prowadzenie oraz promowanie projektów badawczych dotyczących tematyki związanej z komórkami nowotworowymi. 

Projekty:

 1. Wpływ barwników cyjaninowych w terapii fotodynamicznej na proces autofagii oraz wpływ chlorochiny na efektywność terapii na linii komórkowej czerniaka (C32) w badaniu in vitro - Natalia Lange

 2. Wpływ zmiennego pola magnetycznego oraz deksametazonu na telomerazę w komórkach białaczki - Ela Bartoszewska, Klaudia Molik, Magda Kloc, Monika Kisielewska

 3. Odkrycie związków przeciwnowotworowych z wrocławskiej przyrody: endofity z Lasu Mokrzańskiego - Magda Kloc 

Osiągnięcia:

 1. I miejsce w ogólnopolskim konkursie dla kół naukowych "3Mind" organizowany przez firmę 3M

 2. Laureaci konkursu "Najlepsi z najlepszych! 3.0" organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt pt. "Badania nad ochroną materiału biologicznego na potrzeby misji kosmicznych" 

 3. Badania w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) info

 4. Laureaci konkursu STRUNA  w kategorii StRuNa-Med 2019 oraz w kategorii głównej Projekt Roku 2019

 5. Laureaci konkursu StRuNa w  kategorii StRuNa-Med 2020. 

 6. Laureaci nagrody Pro Juvenes 2022 w kategorii „Projekt naukowy” (Plebiscyt organizowany jest przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej)

 7. StRuNa-Med 2023 - wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2023

 8. Tytuł Laureatki w programie Talenty Jutra 2023, realizacja projektu "Hydrożele z nanocząsteczkami związków przeciwnowotworowych produkowanych przez grzyby endofityczne jako nowa forma terapii raka skóry" (Magda Kloc)

 

II miejsce w rankingu Kół Naukowych UMW
II miejsce w rankingu kół naukowych UMW 2023

 

 

Ogólne kryteria rekrutacji na prace magisterskie do Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej 

Rekrutacja na prace magisterskie WF UMW 2023/2024 wg zasad pod linkiem  DYPLOMOWANIE 

Tematy prac magisterskich na kierunku Farmacja i Analityka 2023/24 dostępne u promotorów prac - prosimy o kontakt mailowy.

Rekrutacja na prace licencjackie na kierunku DIETETYKA WF UMW 2023/2024 wg zasad pod linkiem  DYPLOMOWANIE  

W katedrze są 4 miejsca na prace licencjackie, chętnych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu jednostki, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Konferencje