Wydział Farmaceutyczny - Kierunek Farmacja - Informacje dla studentów ostatniego roku

Dyplomowanie w roku 2023/2024

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy

Harmonogram obron w roku akademickim 2023/2024.

Regulamin dyplomowania od roku 2023/2024.

Procedura wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich od roku akademickiego 2023/2024.

Zarządzenie Rektora nr 137/XV R/2019 dotyczące procedury antyplagiatowej:
zasady - oświadczenie - protokół -

Zarządzenie nr 13/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z dnia 01.10.2021 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu oryginalnego w czasopiśmie naukowym.

Załączniki do zarządzenia nr 13/WF/2021:
załącznik nr 1
załącznik nr 2 
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5 
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8 


Link do antyplagiatu.

Dyplomowanie w roku 2022/2023

Regulamin dyplomowania od roku 2020/2021.

Procedura wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich od roku akademickiego 2022/2023.

Zarządzenie Rektora nr 137/XV R/2019 dotyczące procedury antyplagiatowej:
zasady - oświadczenie - protokół -

Zarządzenie nr 13/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z dnia 01.10.2021 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu oryginalnego w czasopiśmie naukowym.

ZAŁĄCZNIKI do Zarządzenia nr 13/WF/2021

załącznik nr 1 

załącznik nr 2  

załącznik nr 3 

załącznik nr 4 

załacznik nr 5  

załącznik nr 6  

załącznik nr 7  

załącznik nr 8 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy ...

Link do antyplagiatu.

Egzaminy dyplomowe dla kierunku Farmacja w roku 2022/2023