Didactics

Didactics

1. Regulamin Studiów

1.1. Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 , wprowadzony uchwałą nr 2393 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2022 r. – pobierz
- załącznik do Regulaminu Studiów 2022/2023 - Wykaz przedmiotów rygorowych
1.2. Regulamin Studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022 - pobierz
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów 2022/2023

 
2. Uchwała nr 2417 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskichpobierz

2.1. Sylwetka absolwenta kierunku lekarskiego – pobierz
2.2. Instrukcja wypełnienia sylabusa - pobierz
2.3. Prezentacja ze szkolenia - Wytyczne do przygotowania sylabusa - pobierz film pobierz pdf
2.4. Prezentacja ze szkolenia - Metody weryfikacji efektów uczenia się - pobierz
2.5. Szczegółowy opis poszczególnych form zajęć - pobierz
2.6. Sylabus przedmiotu dla kierunku lekarskiego ED 2022/2023 - pobierz
2.7. Sylabus przedmiotu dla kierunku lekarskiego ED 2022/2023 (wersja angielska) - pobierz
2.8. Sylabus praktycznego nauczania klinicznego - wybrana specjalność ED 2022/2023 - pobierz
2.9. Sylabus praktycznego nauczania klinicznego - wybrana specjalność ED 2022/2023 (wersja angielska) - pobierz

3. Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego 2019 - Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty... (Dz.U. 2019 poz.1573)

3.1. Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza (Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia) - pobierz
3.2. Tłumaczenie szczegółowych efektów uczenia się dla kierunku lekarskiego - pobierz

4. Matryca efektów uczenia się dla kierunku lekarskiego - pobierz

5. Wykaz dotyczący punktów ECTS i nakładu pracy w roku akademickim 2022/23 - pobierz

6. Zarządzenie nr 232/XV R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia nazw anglojęzycznych jednostek wydziałowych i ogólnouczelnianych Uczelnipobierz

6.1. Wykaz anglojęzycznych nazw jednostek organizacyjnych Uniwersytetu - pobierz

7. Wnioski odnośnie wprowadzenia zmian w zajęciach fakultatywnych

7.1. Propozycja wprowadzenia nowego przedmiotu fakultatywnego - pobierz
7.2. Wniosek dotyczący propozycji wprowadzenia zmian w przedmiocie fakultatywnym - pobierz