Zespoły doradcze - Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Zespoły doradcze Rady Dyscypliny Nauki Medyczne w kadencji 2021-2024

Zespół ds. Awansów Naukowych

 1. prof. dr hab. Agnieszka Hałoń – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów – Zastępca
 3. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 4. prof. dr hab. Magdalena Krajewska
 5. prof. dr hab. Grzegorz Mazur
 6. prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
 7. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
 8. prof. dr hab. Marek Sąsiadek
 9. prof. dr hab. Jacek Szepietowski
 10. dr hab. Piotr Donizy, prof. UMW

Komisja ds. Zatrudnienia Nauczycieli Akademickich w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych:

 1. prof. dr hab. Agnieszka Hałoń - Przewodnicząca RDNM
 2. prof. dr hab. Andrzej Hendrich - Dziekan WL
 3. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 4. prof. dr hab. Rafał Poręba
 5. kierownik jednostki organizacyjnej, której dotyczy konkurs

Komisja ds. Zatrudnienia Nauczycieli Akademickich w grupie pracowników badawczych:

 1. prof. dr hab. Agnieszka Hałoń - Przewodnicząca RDNM
 2. prof. dr hab. Krzysztof Kałwak
 3. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
 4. prof. dr hab. Dorota Frydecka
 5. kierownik jednostki organizacyjnej, której dotyczy konkurs

Zespół ds. Nagród Naukowych:

 1. prof. dr hab. Agnieszka Hałoń – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów - Zastępca 
 3. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 4. prof. dr hab. Wojciech Kosmala
 5. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 6. prof. dr hab. Krzysztof Kaliszewski
 7. prof. dr hab. Anna Zimny
 8. dr hab. Marta Kicia, prof. UMW
 9. dr hab. Barbara Sozańska, prof. UMW

Zespół ds. Ewaluacji Dyscypliny Nauki Medyczne

 1. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
 3. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 4. dr hab. Maciej Dobrzyński, prof. UMW
 5. prof. dr hab. Waldemar Goździk
 6. dr hab. Dorota Kamińska, prof. UMW
 7. dr hab. Kamila Środa-Pomianek, prof. UMW
 8. dr hab. Anna Goździk
 9. dr Anna Palko-Łabuz, prof. UMW