Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Aktualne ogłoszenia konkursowe dostępne są na stronie BIP.

Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne przeprowadza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich w grupie badawczej oraz badawczo-dydaktycznej.

Konkursy organizowane są dwa razy do roku z terminem zatrudnienia od 1 marca oraz od 1 października.

Odbywają się za zgodą Rektora, na wniosek kierownika jednostki zaopiniowany przez Przewodniczącego RDNM.

Akty prawne