Skład Rady - Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Skład Rady Dyscypliny Nauki Medyczne w kadencji 2021-2024

Przewodniczący:

 1. prof. dr hab. Agnieszka Hałoń

Zastępca Przewodniczącego:

 1. prof. dr hab. Marzenna Podhorska–Okołów

Profesorowie tytularni:

 1. prof. dr hab. Wojciech Baran
 2. prof. dr hab. Marek Bolanowski
 3. prof. dr hab. Aleksandra Butrym
 4. prof. dr hab. Marzena Dominiak
 5. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 6. prof. dr hab. Dorota Frydecka
 7. prof. dr hab. Paweł Gać
 8. prof. dr hab. Marek Jasiński
 9. prof. dr hab. Marek Jutel
 10. prof. dr hab. Krzysztof Kaliszewski
 11. prof. dr hab. Krzysztof Kałwak
 12. prof. dr hab. Bernarda Kazanowska
 13. prof. dr hab. Brygida Knysz
 14. prof. dr hab. Wojciech Kosmala
 15. prof. dr hab. Magdalena Krajewska
 16. prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
 17. prof. dr hab. Donata Kurpas
 18. prof. dr hab. Krzysztof Letachowicz
 19. prof. dr hab. Joanna Maj
 20. prof. dr hab. Rafał Matkowski
 21. prof. dr hab. Łukasz Matusiak
 22. prof. dr hab. Grzegorz Mazur
 23. prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
 24. prof. dr hab. Błażej Misiak
 25. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
 26. prof. dr hab. Rafał Poręba
 27. prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala
 28. prof. dr hab. Justyna Rybka
 29. prof. dr hab. Adam Szeląg
 30. prof. dr hab. Leszek Szenborn
 31. prof. dr hab. Jacek Szepietowski
 32. prof. dr hab. Jerzy Świerkot
 33. prof. dr hab. Marek Ussowicz
 34. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 35. prof. dr hab. Piotr Wiland
 36. prof. dr hab. Tomasz Wróbel
 37. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
 38. prof. dr hab. Marzena Zielińska
 39. prof. dr hab. Piotr Ziółkowski

Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora Uczelni:

 1.  dr hab. Jan Biegus
 2.  dr hab. Maria Bujnowska-Fedak
 3.  dr hab. Maciej Dobrzyński
 4.  dr hab. Piotr Donizy
 5.  dr hab. Dorota Kamińska
 6.  dr hab. Marta Kicia
 7.  dr hab. Helena Martynowicz
 8.   dr hab. Beata Wojtczak
 9.  dr hab. Robert Zymliński

Nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora:

 1. dr hab. Patryk Piotrowski, prof. UMW
 2. dr Joanna Smardz
 3. dr Agnieszka Gomułkiewicz
 4. dr Aleksandra Piotrowska
 5. dr Sylwia Smolińska
 6. dr Mateusz Sokolski

Doktoranci:

 1. lek. Adam Lubojański
 2. lek. Magdalena Łyko
 3. lek. Weronika Machaj
 4. lek. Dawid Przystupski