Nagrody naukowe - Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Nagrody naukowe

Zespół ds. Nagród Naukowych:

  1. prof. dr hab. Agnieszka Hałoń – Przewodnicząca
  2. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów - Zastępca
  3. prof. dr hab. Krzysztof Kaliszewski
  4. prof. dr hab. Wojciech Kielan
  5. prof. dr hab. Wojciech Kosmala
  6. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
  7. prof. dr hab. Anna Zimny
  8. dr hab. Marta Kicia, prof. UMW
  9. dr hab. Barbara Sozańska, prof. UMW

 

Wnioski ws. nagród należy złożyć w poniższych terminach:

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich

Komunikat JM Rektora z dnia 26.01.2023 r.

Wzory wniosków o przyznanie nagrody JM Rektora (zał. nr 2-9)

UWAGA! W tabelach umieszczonych we wnioskach należy wypełnić wszystkie pola; w przypadku gdy jakieś informacje nie dotyczą składanego wniosku należy wpisać frazę "nie dotyczy" lub wstawić kreskę.

Uprzejmie prosimy o załączanie wyłącznie strony tytułowej publikacji (nie ma konieczności załączania do wniosku całej publikacji/artykułu/monografii).