Fundusz Rezerwowy Przewodniczącego Rady - Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Fundusz Rezerwowy Przewodniczącego Rady

Komplet dokumentów niezbędnych do procedowania potencjalnego dofinansowania kosztów publikacji i/lub kosztów zakupu materiałów i odczynników składa się z następujących elementów:

  1. wniosek o dofinansowanie (załącznik nr 11 do zarządzenia Rektora nr 162/XVI R/2023 z dnia 28 września 2023 r.)
  2. kopia publikacji
  3. potwierdzenie przyjęcia do druku
  4. faktura (INVOICE) wystawiona na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu