Ewaluacja jakości działalności naukowej - Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Ewaluacja jakości działalności naukowej w dyscyplinie nauki medyczne

Zespół ds. Ewaluacji Dyscypliny Nauki Medyczne

  1. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów - Przewodnicząca
  2. prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
  3. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
  4. dr hab. Maciej Dobrzyński, prof. UMW
  5. dr hab. Waldemar Goździk, prof. UMW
  6. dr hab. Dorota Kamińska
  7. dr hab. Kamila Środa-Pomianek
  8. dr hab. Anna Goździk
  9. dr Anna Palko-Łabuz

Obliczanie slotów publikacji

1. Instrukcja obliczania slotów

2.Czasopisma naukowe z dyscypliny nauk medycznych

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej - informacje

https://ewaluacja.umw.edu.pl/

Aby ułatwić zrozumienie obowiązującego procesu ewaluacji, został uruchomiony specjalny adres e-mail, pod który mogą Państwo kierować swoje pytania: ewaluacja@umed.wroc.pl.