Kontakt - Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5
50-345 Wrocław

Godziny przyjęć
poniedziałek-piątek: 8:00-15:00
 e-mail:  sekretariat.rnbn@umw.edu.pl

kierownik 
mgr Anna Żmuda-Szarama
pokój nr 11
tel.: 71 784 13 29
e-mail: anna.zmuda-szarama@umw.edu.pl
e-mail: sekretariat.rnbn@umw.edu.pl

Postępowania habilitacyjne

mgr Małgorzata Sieroń
pokój nr 11
tel.: 71 784 11 65
e-mail: malgorzata.sieron@umw.edu.pl
e-mail: dl_sekcjanaukowa@umw.edu.pl

mgr Anna Żmuda-Szarama
pokój nr 11
tel.: 71 784 13 29
e-mail: anna.zmuda-szarama@umw.edu.pl
e-mail: sekretariat.rnbn@umw.edu.pl

Postępowania doktorskie

mgr Barbara Dokla 
- postępowania doktorskie
- przewody doktorskie wszczęte przed 1.10.2019r. na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego

pokój nr 10
tel.: 71 784 17 67
e-mail: barbara.dokla@umw.edu.pl

mgr Alicja Myślińska
- postępowania doktorskie
- przewody doktorskie wszczęte przed 1.10.2019r. na Wydziale Lekarskim

pokój nr 9
tel.: 71 784 11 66
e-mail: dl_doktoraty@umw.edu.pl
e-mail: alicja.myslinska@umw.edu.pl

lic. Oktawia Kowalska 
- postępowania doktorskie
- przewody doktorskie wszczęte przed 1.10.2019r. na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu

pokój nr 10
tel.: 71 784 11 55
e-mail: oktawia.kowalska@umw.edu.pl

Nagrody naukowe, postępowania konkursowe, subwencja

mgr Anna Burzyńska
pokój nr 8
tel.: 71 784 11 56
e-mail: anna.burzynska@umw.edu.pl