Nr 70/XV R/2013 - zasady organizowania i rozliczania kursów specjalizacyjnych

Zarz.: 70/XV R/2013
zm.: 132/XV R/2016, 112/XV R/2017, 20/XV R/2018, 26/XV R/2018, 47/XV R/2018, 81/XV R/2018, 18/XV R/2019, 166/XV R/2019, 283/XVI R/2020, 41/XVI R/2021, 49/XVI R/2021, 81/XVI R/2021, 126/XVI R/2021, 131/XVI R/2021, 143/XVI R/2021, 172/XVI R/2021, 241/XVI R/2021, 113/XVI R/2022, 134/XVI R/2022, 135/XVI R/2022, 138/XVI R/2022, 139/XVI R/2022, 144/XVI R/2022, 162/XVI R/2022, 197/XVI R/2022
 
 
Zarządzenie nr 70/XV R/2013
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 27 września 2013 r.
 
w sprawie zasad organizowania i rozliczania kursów obowiązkowych realizowanych w ramach przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia dotacji na kształcenie podyplomowe do specjalizacji
 

tekst ujednolicony (obowiązujący) do pobrania
załącznik 1 wzór 1 - wykaz kursów
załącznik 1 wzór 2 - kosztorys wstępny
załącznik 1 wzór 3 - stawki za godz. dydaktyczne
załącznik 1 wzór 4 - zbiorcze zestawienie kursów
załącznik 1 wzór 5 - rozliczenie godzin
załącznik 1 wzór 6 - wniosek - zawarcie umowy-zlecenia - uchylony

załącznik 1 wzór 6a - umowa-zlecenie dla pracowników uczelni

załącznik 1 wzór 7 - umowa-zlecenie

załącznik 1 wzór 7a - rachunek za wykonanie zlecenia
załącznik 1 wzór 7b - oświadczenie zleceniobiorcy
załącznik 1 wzór 7c - zaświadczenie o przychodach
załącznik 1 wzór 8 - sprawozdanie z kursu
załącznik 1 wzór 9 - ankieta oceny kursu
załącznik 1 wzór 10 - zaświadczenie o odbytym kursie
załącznik 2 - zasady organizowania kursów oraz powoływanie pełnomocnika
załącznik 2a - kosztorys specjalizacji
załącznik 2b - umowa dla diagnosty
załącznik do umowy
załącznik 2c - umowa dla kierownika specjalizacji
załącznik 2d - wysokość wynagrodzenia
załącznik 2e - umowa dla opiekuna stażu
załącznik 2f - porozumienie w sprawie staży kierunkowych
załącznik 2g - regulamin organizacji specjalizacji diagnostów (WF)
         załącznik nr 1 do regulaminu - wykaz kursów
         załącznik nr 2 do regulaminu - wykaz staży
         załącznik nr 3 do regulaminu - metody ocenty wiedzy i umiejetności praktycznych
załącznik 3 - zasady organizacji i rozliczania kursów z listy CMKP
załącznik 3a - wniosek - wpis na listę podmiotów
załącznik 3b - regulamin komisji ds. realizacji kursów
załącznik 3c - wykaz nauczycieli (pracownicy UMW)
załącznik 3d - wykaz osób niebędących pracownikami UMW

załącznik 4 - procedura obiegu umów

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 16.10.2013
Autor edycji: Magdalena Krystyniak
Data edycji: 15.11.2022