Dział Organizacyjno-Prawny

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
tel.:  71 784-15 54, 71 784-00-23,
faks: 71 784 11 24
e-mail: AO@umw.edu.pl
 

W ramach Działu funkcjonują:
1. Sekcja Organizacyjna,
2. Sekcja Prawna.

 

Kierownik Działu
mgr Aleksandra Orzechowska
tel.: 71 784 15 54
e-mail: aleksandra.orzechowska@umw.edu.pl

 

Starsi specjaliści
mgr Magdalena Krystyniak
tel.: 71 784 10 56
e-mail: magdalena.krystyniak@umw.edu.pl
(obsługa strony internetowej w zakresie zamieszczania i aktualizowania wewnętrznych aktów normatywnych, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej)

mgr Urszula Kotarska 
tel.: 71 784 11 22
e-mail: urszula.kotarska@umw.edu.pl
(obsługa wewnętrznych aktów prawnych, administracyjna obsługa Rady Uczelni)

Specjaliści
mgr Marek Chudy
tel.: 71 784 10 73
e-mail: marek.chudy@umw.edu.pl
(obsługa wewnętrznych aktów normatywnych, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pełnomocnictw Rektora i Dyrektora Generalnego, obsługa administracyjna Senackiej Komisji Statutowej, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem ogólnym Uczelni w zakresie OC i mienia)

mgr Izabela Żurek
tel.: 71 784 17 08
e-mail: izabela.zurek@umw.edu.pl
(obsługa wewnętrznych aktów prawnych, administracyjna obsługa Senatu)

mgr Patrycja Bartosik-Weder
tel.: 71 784 10 70
e-mail: patrycja.bartosik-weder@umw.edu.pl
(obsługa wewnętrznych aktów prawnych, administracyjna obsługa Senatu)

mgr Magdalena Kapera
tel.: 71 784 00 23
e-mail: magdalena.kapera@umw.edu.pl
(sporządzanie wewnętrznych aktów normatywnych, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji, sprawy dotyczące reprezentacji związków zawodowych)

Samodzielni referenci
mgr Adrianna Nowak
tel.: 71 784 11 22
e-mail: adrianna.nowak@umw.edu.pl
(obsługa wewnętrznych aktów prawnych, administracyjna obsługa Rady Uczelni)

mgr Patrycja Borcz
tel.: 71 784 10 56
e-mail: patrycja.borcz@umw.edu.pl
(prowadzenie centralnego rejestru umów oraz koordynowanie obiegu umów w Uczelni)

mgr Joanna Susłowicz
tel.: 71 784 17 07
e-mail: joanna.suslowicz@umw.edu.pl
(prowadzenie centralnego rejestru umów oraz koordynowanie obiegu umów w Uczelni)

mgr Dominika Oparowska 
tel.: 71 784 17 07
e-mail: dominika.gesior@umw.edu.pl
(obsługa wewnętrznych aktów prawnych oraz umów, prowadzenie centralnego rejestru umów oraz koordynowanie obiegu umów w Uczelni)

  • Sporządzanie i rozpowszechnianie wewnętrznych aktów normatywnych (w tym: za pomocą strony internetowej Uczelni).
  • Rozpowszechnianie publikowanych aktów prawnych na potrzeby zainteresowanych jednostek administracji.
  • Administracyjna obsługa posiedzeń senatu i rady uczelni, w tym: gromadzenie i udostępnianie podjętych uchwał.
  • Prowadzenie spraw dotyczących powoływania pełnomocników rektora, rzeczników, koordynatorów uczelnianych; sporządzanie pełnomocnictw i upoważnień.
  • Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przez rektora i dyrektora generalnego stałych i doraźnych komisji.
  • Obsługa wyborów do jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni.
  • Prowadzenie centralnego rejestru umów zawieranych przez Uczelnię, gromadzenie kopii umów, udzielanie informacji w zakresie zawartości rejestru.
  • Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

Dział Organizacyjno-Prawny - pliki do pobrania

Akty prawne

Formularze

aktualizacja: 16.03.2022 r.