Władze Dziekańskie - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Wydział Lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Dziekan

prof marcin mikulewicz

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Marcin Mikulewicz

Prodziekani

prof tomasz konopka

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym

prof. dr hab. Tomasz Konopka

prof dobrzynski maciej

Prodziekan ds. kształcenia w języku angielskim

dr hab. Maciej Dobrzyński prof. uczelni