Władze Dziekańskie - Wydział Farmaceutyczny

Wydział Lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Dziekan

dr hab Marcin Maczynski

Dziekan Wydziału

dr hab. Marcin Mączyński, prof. uczelni

Prodziekani

prof witold musial

Prodziekan ds. kierunku Farmacja i kierunku Dietetyka

prof. dr hab. Witold Musiał

prof iwona bil-lula

Prodziekan ds. kierunku Analityka medyczna

dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni