Fakultety

Zapisy na fakultety w semestrze zimowym 2023/2024

Zapisy na fakultety dla studentów lat od 1 do 4 odbędą się w terminie:

od 02.10.2023 r. od godziny 6.00 do 08.10.2023 do godziny 23.59

 

Lista dostępnych fakultetów wraz z terminami jest już dostępna w wirtualnym dziekanacie

w zakładce OFERTA – WYBÓR Z OFERTY po zafiltrowaniu właściwego kierunku i semestru studiów.

Terminy fakultetów publikowane są wirtualnym dziekanacie na bieżąco, natychmiast po uzupełnieniu terminów przez prowadzącego zajęcia, także proszę o regularne sprawdzanie oferty.

Przed zapisem na fakultety proszę sprawdzić czy nie kolidują one z Państwa zajęciami.

Uczestnictwo w zadeklarowanym fakultecie jest obowiązkowe, także jeśli zrezygnują

Państwo z uczęszczania to należy się koniecznie wypisać przez system do 8 października.

 

Proszę o dokładne zapoznanie się z instrukcją zapisów na fakultety.

 

Proszę zwrócić uwagę, że na wykazie fakultetów są fakultety kontynuowane, które trwają 2 semestry. Zapis w semestrze zimowym powoduje konieczność kontynuowania go na semestrze letnim.

Fakultety kontynuowane:

Medycyna perinatalna

Medycyna rozrodu

Wybrane elementy anatomii ultrasonograficznej

Chirurgia noworodka

Podstawy laparoskopii u dzieci

Urologia dziecięca

Bezpieczeństwo zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia

Zarządzanie kryzysowe oraz nowoczesne systemy ratownicze na świecie

Wprowadzenie do badań klinicznych