Organizacja zajęć dydaktycznych

Rok akademicki 2024/2025

KOMUNIKAT

Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25.04.2024 r.

w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2024/2025 na Wydziale Lekarskim, na kierunku lekarskim

W oparciu o § 1 ust. 6 zarządzenia nr 84/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2024/2025 w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu informuję, że wszystkie wykłady na kierunku lekarskim będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Rok akademicki 2023/2024

KOMUNIKAT

Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29.04.2023 r.

w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Lekarskim, na kierunku lekarskim

W oparciu o § 1 ust. 6 zarządzenia nr 66/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu informuję, że wszystkie wykłady na kierunku lekarskim będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Andrzej Hendrich