Informacje dla nowoprzyjętych - Wydział Lekarski

Informacje dla nowoprzyjętych

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie dla studentów przyjętych na I rok studiów odbędzie się 29 września 2023 r. na sali wykładowej Katedry i Zakładu Mikrobiologii, ul. Chałubińskiego 4

Spotkanie odbędzie się w 2 turach:

1 grupa: godzina 8.00, nazwiska od A do Ł

2 grupa: godzina 11.30, nazwiska od M do Ż

 

Proszę zabrać ze sobą potwierdzenie opłaty za legitymację.

Na spotkaniu będzie można złożyć zaświadczenia lekarskie

WAŻNE!!!  Należy pamiętać aby przed oddaniem do Dziekanatu zaświadczeń lekarskich zrobić kserokopię,  ponieważ będzie ona później Państwu potrzebna do praktyk studenckich.

SZKOLENIE BHP

Szkolenie BHP odbędzie się on-line w dniach 04-05.10.2023. Dwa dni przed szkoleniem dostaną Państwo na swój e-mail w domenie uczelni linka aktywacyjnego.

Szkolenie trwa ok. 4 godziny i zakończone jest testem. Aby zaliczyć należy odpowiedzieć poprawnie na 80% pytań. Test można przewijać, wracać do poprzednich pytań i slajdów

 

Kandydaci przyjęci na I rok studiów Wydziału Lekarskiego

Uprzejmie informuję, że kandydaci przyjęci na I rok studiów na Wydziale Lekarskim zobowiązani są poddać się badaniom lekarskim, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciwko WZW typu B oraz odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

  1. Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy nieodpłatnie wykonywane będą w placówkach wyłonionych w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu. Oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania lekarskiego należy przedłożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w terminie do 29 września 2023 roku.
  2. Badania sanitarno-epidemiologiczne na podstawie ZLECENIA należy wykonać w Laboratorium Mikrobiologicznym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ul. Składowej 1/3 w dniach 2 – 13 października 2023 roku. Materiał do badań należy dostarczyć od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00 do 10.30. Z wynikami badań sanitarno-epidemiologicznych należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu otrzymania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, które należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego w terminie do 27 października 2023 roku.
  3. Szczepienie przeciwko WZW typu B należy wykonać u lekarza pierwszego kontaktu. Osoby zaszczepione w dzieciństwie zgodnie z kalendarzem szczepień powinny dostarczyć do Dziekanatu zaświadczenie z przychodni z przeprowadzonego szczepienia w terminie do 27 października 2023 roku.
  4. Test z zakresu BHP będzie przeprowadzony zdalnie poprzez platformę internetową. O terminach szkolenia BHP i testu nowo przyjęte osoby zostaną poinformowane we wrześniu 2023 r. Informację o wyniku testu każdy uczestnik testu otrzyma bezpośrednio po jego zakończeniu.

Wszystkie skierowania na badania dostępne są w wirtualnej uczelni w zakładce WYDRUKI I WNIOSKI-wydruki, po rozwinięciu kierunku i naboru.

Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do zapoznania się z:

  1. zarządzeniami Rektora (35/XIII R/2005, 238/XVI R/2020 ze zm., 282/XVI R/2021),
  2. wykazem Zakładów Opieki Zdrowotnej, w których wykonane będą bezpłatnie badania lekarskie,
  3. informacjami dotyczącymi badań sanitarno-epidemiologicznych

 

Opłatę za legitymację w wysokości 22.00 zł  (zgodnie z zarządzeniem 191/XV R/2019 ze zm. Rektora UM z dnia 22 listopada 2019 r.)  należy wnieść na indywidualne konto studenta w terminie do 27 września 2023 r. Numer indywidualnego konta studenta dostępny jest w wirtualnej uczelni w zakładce DANE STUDENTA – finanse.

Opłatę należy wnieść na konto o kontekście :

  • Tok studiów-stacjonarne  - dla studentów studiów stacjonarnych,
  • Tok studiów- niestacjonarne – dla studentów studiów niestacjonarnych. Na to samo konto należy też wnosić opłaty za czesne.