Informacje dla nowoprzyjętych - Wydział Lekarski

Informacje dla nowoprzyjętych

Kandydaci przyjęci na I rok studiów Wydziału Lekarskiego

Uprzejmie informuję, że kandydaci przyjęci na I rok studiów na Wydziale Lekarskim obowiązani są poddać się nieodpłatnym badaniom lekarskim, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciwko WZW typu B oraz odbyć nieodpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy wykonywane będą w placówkach wyłonionych w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu. Oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania lekarskiego należy przedłożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w terminie do 30 września 2022 roku.

Badania sanitarno-epidemiologiczne należy wykonać w Laboratorium Mikrobiologicznym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ul. Składowej 1/3 w dniach 3 – 14 października 2022 roku. Materiał do badań należy dostarczyć od poniedziałku do środy w godzinach od 8: 00 do 11:00.

Badania wraz z kartą badań do celów sanitarno-epidemiologicznych należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego w terminie do 28 października 2022 roku.

Badanie i szczepienie należy wykonać u lekarza pierwszego kontaktu na podstawie skierowania otrzymanego podczas rekrutacji. Zaświadczenie z przeprowadzonego szczepienia należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego w terminie do 28 października 2022 roku.

Szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zostanie przeprowadzone w dniach 17-18 października 2022 w formie online i potrwa ok. 4 godziny. Zakończone zostanie testem, który każdy student ma  obowiązek zaliczyć. Aby zaliczyć należy odpowiedzieć poprawnie na 80% pytań. Możesz test przewijać, wracać do poprzednich pytań i slajdów. Aby podejść do testu musisz wcześniej założyć adres e-mail z domeną student.umw.edu.pl, ponieważ na tę skrzynkę zostanie przesłany link aktywacyjny do szkolenia.

Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do zapoznania się z:

  • zarządzeniami Rektora (35/XIII R/2005, 238/XVI R/2020 ze zm., 282/XVI R/2021), (dostępny poniżej)
  • wykazem Zakładów Opieki Zdrowotnej, w których wykonane będą bezpłatnie badania lekarskie, (dostępny poniżej)
  • informacjami dotyczącymi badań sanitarno-epidemiologicznych (dostępny poniżej)

Opłatę za legitymację w wysokości 22.00 zł  (zgodnie z zarządzeniem 191/XV R/2019 ze zm. Rektora UM z dnia 22 listopada 2019 r.)  należy wnieść na indywidualne konto studenta (§ 4 umowy) w terminie do 29 września 2022 r.

W dniu 30 września 2022 r. odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym będzie można odebrać legitymację studencką po okazaniu dowodu wpłaty. Szczegóły spotkania będą dostępne na stronie internetowej we wrześniu.