Kredyty na studia medyczne

Kredyty na studia medyczne

Informacja dla osób ubiegających się o kredyt na studia medyczne

Szanowni Państwo,
1. Jeśli studiujesz na kierunku lekarskim w języku polskim, w formie niestacjonarnej to możesz ubiegać się o kredyt na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na tych studiach studiach niestacjonarnych (dalej: "kredyt na studia medyczne").
2. Pamiętaj, że do wniosku o kredyt na studia medyczne, który będziesz składał w instytucji kredytującej, niezbędnym będzie dołączenie zaświadczenia potwierdzającego status studenta wydany i podpisany przez Rektora lub osobę działającą na podstawie upoważnienia Rektora. Aby uzyskać zaświadczenie, należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego.
3. W zaświadczeniu, o którym mowa w punkcie 2 musi być wskazany poniższy numer rachunku bankowego Uczelni, na który bank udzielający kredytu na studia medyczne dokonywać będzie wypłaty semestralnych/ej transz/y kredytu na studia medyczne: 41 1090 2402 0000 0001 4934 7265.

Procedura wydawania zaświadczeń została określona Zarządzeniem nr 296/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2021 r.:
tekst zarządzenia do pobrania
załącznik

Szczegółowe informacje w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia:

tekst rozporządzenia