Wydział Lekarski - Kierunek Lekarski - Programy i Sylabusy

Spisy wykładów, seminariów i ćwiczeń
Spis wykładów, seminariów i ćwiczeń kierunku lekarskiego w roku akademickim 2021/2022 - pobierz
Spis wykładów, seminariów i ćwiczeń kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023 - pobierz
Programy studiów

Program studiów 2017/18 - 2022/2023 - pobierz
Program studiów 2018/19 - 2023/2024 - pobierz
Program studiów 2019/20 - 2024/2025 - pobierz
Program studiów 2020/21 - 2025/2026 - pobierz
Program studiów 2021/22 - 2026/2027 - pobierz
Program studiów 2022/23 - 2027/2028 - pobierz