Wydział Lekarski - Kierunek Lekarski - Absolwenci

Absolwenci

Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów emerytalnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o średniej ocen

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów

Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu

Kontakt

Zespół ds. Dydaktyki i Dokumentacji
(pokój nr 21)

Agnieszka Kołodziejczyk
tel.: 71 784 11 70
e-mail: agnieszka.kolodziejczyk@umw.edu.pl

mgr Marta Kowalak
tel.: 71 784 11 72
e-mail: marta.kowalak@umw.edu.pl

Agnieszka Szklarz
tel.: 71 784 11 71
e-mail: agnieszka.szklarz@umw.edu.pl