Oceny NA

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

                     Ocena okresowa nauczycieli akademickich

                                          za okres 2022-2023

 

Zasady i kryteria oceny nauczycieli akademickich określa:

- Zarządzenie nr 298/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2021 roku

Arkusz oceny okresowej

stanowią załączniki Regulaminu będącego załącznikiem do  Zarządzenia nr 298/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2021 roku:

- załącznik nr 1 do Regulaminu - arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie badawczo-dydaktycznej na stanowisku profesor, profesor uczelni, profesor wizytujący, adiunkt, asystent

- załącznik nr 2 do Regulaminu - arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie badawczej na stanowisku profesor, profesor uczelni, profesor wizytujący, adiunkt, asystent

- załącznik nr 3 do Regulaminu - arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie dydaktycznej na stanowisku profesor, profesor uczelni, profesor wizytujący, adiunkt, asystent, starszy wykładowca, wykładowca, instruktor, lektor

Kryteria i skala oceny bezpośredniego przełożonego

stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu będącego załącznikiem do  Zarządzenia nr 298/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2021 roku

Wzory dokumentów

- wzór informacji o ocenie studentów - stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu będącego załącznikiem do  Zarządzenia nr 298/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2021 roku

- wzór oświadczenia o przestrzeganiu przepisów prawa autorskiego, praw pokrewnych, a także przepisów prawa własności przemysłowej stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu będącego załącznikiem do  Zarządzenia nr 298/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2021 roku

 

Informacje dotyczące oceny nauczycieli akademickich:

- szczegółowy kalendarz oceny zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem procesu ocen,

- Regulamin pracy wydziałowych komisji ds. oceny kadry badawczo-dydaktycznej oraz komisji odwoławczej wprowadzone zostaną odrębnym Zarządzeniem Rektora.

- Regulamin będący załącznikiem do  Zarządzenia nr 298/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2021 roku obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.