Liczebność grup ćwiczeniowych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Liczebność grup ćwiczeniowych

Szanowni Państwo
od roku akademickiego 2021/2022 obowiązuje nowy wzór wniosku o zmniejszenie liczebności grup studenckich.

Uchwała Nr 2258 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2021/2022