Dział Spraw Pracowniczych (Kontakt)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dział Spraw Pracowniczych

ul. K. Marcinkowskiego 2-6 (2 piętro)
50-368 Wrocław
e-mail: ap@umw.edu.pl, kadry@umw.edu.pl, place@umw.edu.pl, hr@umw.edu.pl, socjalny@umw.edu.pl

Pracownicy