Planowanie (Pensum)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Planowanie dydaktyki

Procedura planowania dydaktyki

  • Rok akademicki: 2024/2025

Zarządzenie nr 69/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025.

Procedura planowania - załącznik nr 1

  • Rok akademicki: 2023/2024

Zarządzenie nr 129/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących od roku akademickiego 2023/2024.

Procedura planowania - załącznik nr 1

  • Rok akademicki: 2021/2022 i 2022/2023

Zarządzenie nr 301/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022.

Procedura planowania -załącznik nr 1